Christine Plathner

Ålder vid kongressen
29 år
Bostadsort
Malmö
Sysselsättning
Handläggare
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag är uppvuxen på landet utanför Växjö. Jag har alltid haft intresse för samhället och språk som ett verktyg till förståelse, förmodligen präglad av att min pappa var från Frankrike och det utifrånperspektiv som kom med det. Det ledde till att jag på universitetet studerade statsvetenskap och språk, studerade en termin utomlands och praktiserade utomlands. Under en längre resa till Sydamerika  träffade jag kärleken i Chile och jag blev kvar där ett år. 2011 flyttade vi tillsammans till Sverige och i januari i år föddes vårt första barn. Jag är för närvarande föräldraledig från mitt jobb som handläggare på Skatteverket.

Varför kandiderar du?
Jag ser mitt engagemang i Feministiskt initiativ som ett bra sätt att på en gång arbeta för alla de samhällsfrågor som jag vill ska få större plats i politiken. Feministiskt initiativ är den långsiktiga lösningen för att genom reellt politiskt inflytande kunna ändra på de lagar och budgetprioriteringar som så ofta begränsar och håller tillbaka den samhällsutveckling som jag vill se för ett öppnare, mer inkluderande och mer hållbart samhälle fritt från våld. Styrelsearbetet är ett sätt att bidra till partiets utveckling och eftersom jag tror att jag har både erfarenheter och kunskaper som gör att jag kan bidra till styrelsearbetet så kandiderar jag.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Min styrka är att jag har god kännedom om Feministiskt initiativ som organisation och hur det är att vara engagerad inom partiet på många olika nivåer. Jag har varit engagerad i medlemsutskottet, valberedningar och svarat på mejlfrågor om Feministiskt initiativs politik. Jag har varit med att starta upp en lokal medlemsgrupp i Kronoberg, jag har suttit i styrelsen för Malmö under supervalåret och jag har nu senast suttit nästan två år i Feministiskt initiativs partistyrelse.

Sedan min fästman kom till Sverige för att bo med mig har jag genom honom fått uppleva hur samhället diskriminerar honom och andra i hans situation, ytterligare ett perspektiv som jag tar med mig in i styrelsearbetet.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag vill fortsätta ha ansvar för organisation och medlemmar eftersom jag tror att det är där jag har mest erfarenheter och kan göra bäst nytta. Då jag själv varit engagerad på många olika sätt inom partiet har jag egna erfarenheter av vilka hinder en kan stöta på och vad en skulle vilja ha mer hjälp med. Organisationsbygget är något som lätt hamnar i skymundan i styrelsearbetet till förmån för mer akuta frågor och därför är det viktigt att det finns några ledamöter som har intresse och vilja att ägna sig åt detta. Det finns så mycket kreativitet och görs så mycket bra i våra medlemsgrupper, organisationen måste finnas för att stötta detta och hjälpa till att sprida de goda idéerna vidare.