Carmen Blanco Valer

Ålder vid kongressen
57 år
Bostadsort
Uppsala
Sysselsättning
Folkhögskolelärare
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Född i Peru, med rötter hos  urfolket quechua i en familj med social- och politisk engagemang. Började engagera mig politisk som trettonårig i Chile.  Kom till Sverige vid 15 år och engagerade mig i solidaritetsrörelsen och feminism inom Grupp 8 i Uppsala. Har varit metallarbetare och facklig aktiv.

Haft biståndsuppdrag med fokus på urfolksrättighetsfrågor och organisering av urfolkskvinnor där jag utvecklade min anti-koloniala medvetenhet. Har varit ordförande för  Latinamerikagrupperna och suttit i styrelsen för Forum Syd, Interfem, m.fl. Arbetar som folkhögskolelärare i solidaritets-, miljö- och fredsrörelsens folkhögskola. Har två döttrar och en livsföljeslagare från Värmland.

Varför kandiderar du?
F! är enda partiet som klarar av att se mig som en hel människa. Dvs. klarar av att se de olika maktstrukturer jag trycks ner av och hur de överlappar och förstärker varandra. Jag vill bidra till att partiet lever upp till sitt intersektionella ställningstagande och antirasistiska arbete och avkolonisera feminismen. Som urfolkskvinna med rötter i det koloniserade globala syd är min plikt att bekämpa inte bara patriarkat, rasism och klassamhälle här utan även de globala orättvisorna. Jag inspireras av Audre Lordes ord: ”Jag är inte fri så länge som någon kvinna är ofri, även om hennes bojor är mycket annorlunda än mina”.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Det mesta jag kan har jag lärt mig genom folkrörelseengagemang och aktivism.  Därför vill jag bidra med mina folkrörelseerfarenheter och kunskaper.

Jag tänker att även mina pedagogiska kunskaper och erfarenheter som folkbildare kan komma till nytta. Folkbildning är en pedagogisk tradition som syftar till samhällelig befrielse som ser  människor som hela varelser. D.v.s fokuserar inte bara på teoretiska kunskaper utan involverar även livserfarenheter, sinnena, kroppen och hjärtat.

Jag är bra på organisering och mobilisering. Dvs. förmågan att inspirera och entusiasmera människor att arbeta för sina ideal, samt bra på att nätverka och bygga broar till folkrörelser.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Vet inte riktigt hur styrelsen delat upp de olika ansvarsområdena. Men kan tänka mig att en roll med koppling till folkbildning och organisationsutveckling skulle passa mig.

Länkar till sociala medier

Länkar till artiklar och intervjuer