Baharan Raoufi

Ålder vid kongressen
25 år
Bostadsort
Bryssel/Huskvarna
Sysselsättning
Praktikant hos Soraya Post och FI:s kansli i EU
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag är en produkt av min omgivning. Våra identiteter formas i stor del av de sammanhang och strukturer vi ingår i. Jag kom till Sverige 1997 med föräldrar vars politiska engagemang inneburit att
de tvingats bort av en regim som torterade och eliminerade oliktänkande. Med en sådan bakgrund faller sig mitt politiska engagemang naturligt. Genom FI har jag lyckats att kanalisera den hopplöshet och frustration som jag tidigare stundtals känt över mina möjligheter i samhället. Jag är passionerad, analytisk, dynamisk och effektiv. I min politiska kamp känner jag starkt för frågor som rör klass, rasism, sexism och funkofobi.

Varför kandiderar du?
Partiets vilja att ständigt vidareutvecklas och förnyas, utan att göra avkall på sina värderingar, ser jag som positivt. Både genom min personliga erfarenhet såväl som politiska engagemang har jag kompetenser som skulle gynna styrelsen. Mina engagemang har bestått av lokalt och regionalt styrelsearbete för FI, jag har varit förtroendevald i barn och skolnämnden och funktionshinderrådet i Lund, varit aktiv i Skuggriksdagsgruppen samt gör i dagsläget praktik hos Soraya Post och FI:s kansli i EU-parlamentet. På ett personligt plan vore ett nationellt styrelseuppdrag stimulerande och viktigt och att få utrymme att på ett adekvat sätt använda de kunskaper som jag tillskansat mig känns naturligt.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Min personliga erfarenhet av olika former av diskriminering i samhället tillsammans med mina akademiska (master i statsvetenskap med inriktning genus, Lund) och praktiska erfarenheter i en
kombination med min bakgrund gör mig till en person av mångfacetterad karaktär med inblick i en rad fält – sociala, institutionella, kulturella etc. Mitt deltagande i olika rum och diskurser har förfinat min kommunikativa förmåga – jag når lätt ut till människor och har mycket god förmåga att skapa dialog och goda relationer mellan olika parter. I ljuset av detta ser jag även att jag har ett anpassningsbart språk som underlättar min förmedling av FI:s budskap och politik till olika grupper i samhället.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag har dedikerat all min tid genom mina studier och fritidssysslor åt att förstå uppståndet av förtryck, bemöta människor som upplever det i vardagen; för att vara delaktig i skapandet av en politik som eliminerar orättvisor. Därmed ser jag mig själv arbeta med politikutveckling inom styrelsen. Jag vill i min roll som styrelseledamot värna om FI:s folkbildande natur där information, mänskliga erfarenheter och fakta får ligga till grund för den politik som bedrivs. Min ambition är att vidareutveckla arbetet med parter ur civilsamhället och tillvarata den kunskap som finns. Om jag får äran att bli vald, kommer jag att fokusera på att tillgängliggöra det politiska språket ur olika perspektiv.

Länkar till artiklar och intervjuer