Amanda Mogensen

Fotograf: Elin H Årberg

Ålder vid kongressen
44 år
Bostadsort
Lund
Sysselsättning
Biträdande verksamhetsledare kulturhuset Mejeriet
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
A– ktivist och pacifist sedan 90-talet
M– ed utbildning inom samhällsvetenskap och kommunikation
A– rbetat med opinionsbildning och politisk kommunikation i många år.
N– umer biträdande verksamhetsledare på ett härligt kulturhus i Lund
D– römmer om att alla ska få samma rättigheter och möjligheter
A– ntirasistisk feminist som gillar att gympa på Friskis och Svettis

Varför kandiderar du?
Jag vill vara med och skapa en effektiv, tydlig, stabil och inkluderande kampanjorganisation med ett kampanjkansli som kan ta oss in i riksdagen. Jag vill också vara med i arbetet med att ta fram valkampanjens strategi och lägga upp en plan för hur denna ska förankras i organisationen och sedan leda arbetet för dess genomförande. Där vill jag också ta vara på erfarenheterna av förra valrörelsen och utveckla en organisation som kan fungera som stöd för riksdagskandidaterna. Jag vill bidra till att de får stöttning både när det gäller politik och mediehantering samt att skapa rutiner för så väl säkerhet som kriskommunikation.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har i olika roller arbetat med Feministiskt initiativs valkampanjer, sedan partiet bildades. Jag är utbildad kommunikatör och har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation i olika typer av uppdrag, bland annat som politisk sekreterare, pressekreterare, redaktör, kommunikationsstrateg, PR-konsult, varumärkesstrateg, kampanjledare, mediecoach och nu som verksamhetsledare. Med utgångspunkt från min kompetens inom strategisk kommunikation både har jag haft och har jag nu uppdrag som innebär ansvar för organisations- och verksamhetsutveckling och visst personalansvar. Jag har också erfarenhet och utbildning inom utvecklande ledarskap och kreativ processledning.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Kommunikations- och kampanjansvarig.

Länkar till sociala medier

Länkar till artiklar och intervjuer