Kandidater 2017

Egna presentationer

Egna presentationer

Ålder vid kongressen
28 år
Bostadsort
Malmö
Sysselsättning
Student/Timvikarie
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Född i Colombia och uppväxt i Höör. Har tre barn och kombinerar studier med diverse timvikariat, för tillfället som politisk sekreterare i Fi Malmö. Varit styrelseledamot i Fi Nordöstra Skåne och Fi Skåne samt nuvarande ledamot i den nationella styrelsen. Älskar vallenato, värme och genuina skratt.

Varför kandiderar du?
Jag kandiderar för att jag tror starkt på en politik med en intersektionell analys. Jag tror det är den enda rätta vägen framåt och det är det jag vill jobba för. Jag tycker att det är viktigt att partiets alla beslut grundar sig i en intersektionell analys och att styrelsen är representativ. Solidaritet och jämlikhet, världen över, det är min vision. Jag tycker det är viktigt att lyfta att vi inte lever i en
postkolonial tid, utan kolonialismen har bara tagit en ny form.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag är väldigt lyhörd för orättvisor och mån om alla människor. Jag är väldigt empatisk, vilket också är mycket av min drivkraft inom Fi. Det politiska arbetet slutar inte vid mig och min situation, utan fortsätter tills hela världen är en rättvis och jämlik plats. Även där fortsätter arbetet genom att upprätthålla rättvisan och jämlikheten. Jag tror på att leva som en lär och att en aldrig är fullärd, utan att en är under ständig utveckling.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Har förtroende för valberedningens arbete.

Fotograf: Elin H Årberg

Ålder vid kongressen
44 år
Bostadsort
Lund
Sysselsättning
Biträdande verksamhetsledare kulturhuset Mejeriet
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
A– ktivist och pacifist sedan 90-talet
M– ed utbildning inom samhällsvetenskap och kommunikation
A– rbetat med opinionsbildning och politisk kommunikation i många år.
N– umer biträdande verksamhetsledare på ett härligt kulturhus i Lund
D– römmer om att alla ska få samma rättigheter och möjligheter
A– ntirasistisk feminist som gillar att gympa på Friskis och Svettis

Varför kandiderar du?
Jag vill vara med och skapa en effektiv, tydlig, stabil och inkluderande kampanjorganisation med ett kampanjkansli som kan ta oss in i riksdagen. Jag vill också vara med i arbetet med att ta fram valkampanjens strategi och lägga upp en plan för hur denna ska förankras i organisationen och sedan leda arbetet för dess genomförande. Där vill jag också ta vara på erfarenheterna av förra valrörelsen och utveckla en organisation som kan fungera som stöd för riksdagskandidaterna. Jag vill bidra till att de får stöttning både när det gäller politik och mediehantering samt att skapa rutiner för så väl säkerhet som kriskommunikation.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har i olika roller arbetat med Feministiskt initiativs valkampanjer, sedan partiet bildades. Jag är utbildad kommunikatör och har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation i olika typer av uppdrag, bland annat som politisk sekreterare, pressekreterare, redaktör, kommunikationsstrateg, PR-konsult, varumärkesstrateg, kampanjledare, mediecoach och nu som verksamhetsledare. Med utgångspunkt från min kompetens inom strategisk kommunikation både har jag haft och har jag nu uppdrag som innebär ansvar för organisations- och verksamhetsutveckling och visst personalansvar. Jag har också erfarenhet och utbildning inom utvecklande ledarskap och kreativ processledning.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Kommunikations- och kampanjansvarig.

Länkar till sociala medier

Länkar till artiklar och intervjuer

 

Ålder vid kongressen
25 år
Bostadsort
Bryssel/Huskvarna
Sysselsättning
Praktikant hos Soraya Post och FI:s kansli i EU
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag är en produkt av min omgivning. Våra identiteter formas i stor del av de sammanhang och strukturer vi ingår i. Jag kom till Sverige 1997 med föräldrar vars politiska engagemang inneburit att
de tvingats bort av en regim som torterade och eliminerade oliktänkande. Med en sådan bakgrund faller sig mitt politiska engagemang naturligt. Genom FI har jag lyckats att kanalisera den hopplöshet och frustration som jag tidigare stundtals känt över mina möjligheter i samhället. Jag är passionerad, analytisk, dynamisk och effektiv. I min politiska kamp känner jag starkt för frågor som rör klass, rasism, sexism och funkofobi.

Varför kandiderar du?
Partiets vilja att ständigt vidareutvecklas och förnyas, utan att göra avkall på sina värderingar, ser jag som positivt. Både genom min personliga erfarenhet såväl som politiska engagemang har jag kompetenser som skulle gynna styrelsen. Mina engagemang har bestått av lokalt och regionalt styrelsearbete för FI, jag har varit förtroendevald i barn och skolnämnden och funktionshinderrådet i Lund, varit aktiv i Skuggriksdagsgruppen samt gör i dagsläget praktik hos Soraya Post och FI:s kansli i EU-parlamentet. På ett personligt plan vore ett nationellt styrelseuppdrag stimulerande och viktigt och att få utrymme att på ett adekvat sätt använda de kunskaper som jag tillskansat mig känns naturligt.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Min personliga erfarenhet av olika former av diskriminering i samhället tillsammans med mina akademiska (master i statsvetenskap med inriktning genus, Lund) och praktiska erfarenheter i en
kombination med min bakgrund gör mig till en person av mångfacetterad karaktär med inblick i en rad fält – sociala, institutionella, kulturella etc. Mitt deltagande i olika rum och diskurser har förfinat min kommunikativa förmåga – jag når lätt ut till människor och har mycket god förmåga att skapa dialog och goda relationer mellan olika parter. I ljuset av detta ser jag även att jag har ett anpassningsbart språk som underlättar min förmedling av FI:s budskap och politik till olika grupper i samhället.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag har dedikerat all min tid genom mina studier och fritidssysslor åt att förstå uppståndet av förtryck, bemöta människor som upplever det i vardagen; för att vara delaktig i skapandet av en politik som eliminerar orättvisor. Därmed ser jag mig själv arbeta med politikutveckling inom styrelsen. Jag vill i min roll som styrelseledamot värna om FI:s folkbildande natur där information, mänskliga erfarenheter och fakta får ligga till grund för den politik som bedrivs. Min ambition är att vidareutveckla arbetet med parter ur civilsamhället och tillvarata den kunskap som finns. Om jag får äran att bli vald, kommer jag att fokusera på att tillgängliggöra det politiska språket ur olika perspektiv.

Länkar till artiklar och intervjuer

Ålder vid kongressen
57 år
Bostadsort
Uppsala
Sysselsättning
Folkhögskolelärare
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Född i Peru, med rötter hos  urfolket quechua i en familj med social- och politisk engagemang. Började engagera mig politisk som trettonårig i Chile.  Kom till Sverige vid 15 år och engagerade mig i solidaritetsrörelsen och feminism inom Grupp 8 i Uppsala. Har varit metallarbetare och facklig aktiv.

Haft biståndsuppdrag med fokus på urfolksrättighetsfrågor och organisering av urfolkskvinnor där jag utvecklade min anti-koloniala medvetenhet. Har varit ordförande för  Latinamerikagrupperna och suttit i styrelsen för Forum Syd, Interfem, m.fl. Arbetar som folkhögskolelärare i solidaritets-, miljö- och fredsrörelsens folkhögskola. Har två döttrar och en livsföljeslagare från Värmland.

Varför kandiderar du?
F! är enda partiet som klarar av att se mig som en hel människa. Dvs. klarar av att se de olika maktstrukturer jag trycks ner av och hur de överlappar och förstärker varandra. Jag vill bidra till att partiet lever upp till sitt intersektionella ställningstagande och antirasistiska arbete och avkolonisera feminismen. Som urfolkskvinna med rötter i det koloniserade globala syd är min plikt att bekämpa inte bara patriarkat, rasism och klassamhälle här utan även de globala orättvisorna. Jag inspireras av Audre Lordes ord: ”Jag är inte fri så länge som någon kvinna är ofri, även om hennes bojor är mycket annorlunda än mina”.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Det mesta jag kan har jag lärt mig genom folkrörelseengagemang och aktivism.  Därför vill jag bidra med mina folkrörelseerfarenheter och kunskaper.

Jag tänker att även mina pedagogiska kunskaper och erfarenheter som folkbildare kan komma till nytta. Folkbildning är en pedagogisk tradition som syftar till samhällelig befrielse som ser  människor som hela varelser. D.v.s fokuserar inte bara på teoretiska kunskaper utan involverar även livserfarenheter, sinnena, kroppen och hjärtat.

Jag är bra på organisering och mobilisering. Dvs. förmågan att inspirera och entusiasmera människor att arbeta för sina ideal, samt bra på att nätverka och bygga broar till folkrörelser.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Vet inte riktigt hur styrelsen delat upp de olika ansvarsområdena. Men kan tänka mig att en roll med koppling till folkbildning och organisationsutveckling skulle passa mig.

Länkar till sociala medier

Länkar till artiklar och intervjuer

Ålder vid kongressen
29 år
Bostadsort
Malmö
Sysselsättning
Handläggare
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag är uppvuxen på landet utanför Växjö. Jag har alltid haft intresse för samhället och språk som ett verktyg till förståelse, förmodligen präglad av att min pappa var från Frankrike och det utifrånperspektiv som kom med det. Det ledde till att jag på universitetet studerade statsvetenskap och språk, studerade en termin utomlands och praktiserade utomlands. Under en längre resa till Sydamerika  träffade jag kärleken i Chile och jag blev kvar där ett år. 2011 flyttade vi tillsammans till Sverige och i januari i år föddes vårt första barn. Jag är för närvarande föräldraledig från mitt jobb som handläggare på Skatteverket.

Varför kandiderar du?
Jag ser mitt engagemang i Feministiskt initiativ som ett bra sätt att på en gång arbeta för alla de samhällsfrågor som jag vill ska få större plats i politiken. Feministiskt initiativ är den långsiktiga lösningen för att genom reellt politiskt inflytande kunna ändra på de lagar och budgetprioriteringar som så ofta begränsar och håller tillbaka den samhällsutveckling som jag vill se för ett öppnare, mer inkluderande och mer hållbart samhälle fritt från våld. Styrelsearbetet är ett sätt att bidra till partiets utveckling och eftersom jag tror att jag har både erfarenheter och kunskaper som gör att jag kan bidra till styrelsearbetet så kandiderar jag.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Min styrka är att jag har god kännedom om Feministiskt initiativ som organisation och hur det är att vara engagerad inom partiet på många olika nivåer. Jag har varit engagerad i medlemsutskottet, valberedningar och svarat på mejlfrågor om Feministiskt initiativs politik. Jag har varit med att starta upp en lokal medlemsgrupp i Kronoberg, jag har suttit i styrelsen för Malmö under supervalåret och jag har nu senast suttit nästan två år i Feministiskt initiativs partistyrelse.

Sedan min fästman kom till Sverige för att bo med mig har jag genom honom fått uppleva hur samhället diskriminerar honom och andra i hans situation, ytterligare ett perspektiv som jag tar med mig in i styrelsearbetet.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag vill fortsätta ha ansvar för organisation och medlemmar eftersom jag tror att det är där jag har mest erfarenheter och kan göra bäst nytta. Då jag själv varit engagerad på många olika sätt inom partiet har jag egna erfarenheter av vilka hinder en kan stöta på och vad en skulle vilja ha mer hjälp med. Organisationsbygget är något som lätt hamnar i skymundan i styrelsearbetet till förmån för mer akuta frågor och därför är det viktigt att det finns några ledamöter som har intresse och vilja att ägna sig åt detta. Det finns så mycket kreativitet och görs så mycket bra i våra medlemsgrupper, organisationen måste finnas för att stötta detta och hjälpa till att sprida de goda idéerna vidare.

 

Ålder vid kongressen
35 år
Bostadsort
Stockholm
Sysselsättning
Projektledare
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
En hängiven feminist, som tror på att leva den förändring en vill se. En världsmedborgare med rötterna i Stockholm och ursprung i Teheran. En ingenjör och wannabe tekniknörd som fascineras av mötet mellan människa och teknik. En obotlig optimist.

Varför kandiderar du?
För att Feministiskt initiativ är ett parti där jag inte behöver kompromissa med mina värderingar och ideal. För att våra visioner är storslagna och jag vill vara en med och driva igenom dem. Jag vill inte vänta på att det ska ske, jag vill vara delaktig i genomförandet.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag är en stabil, strukturerad, lösningsfokuserad problemlösare som ser möjligheter i allt. Jag känner ett starkt engagemang och ett stort ansvar för mina åtaganden. Som kommunikatör är jag rak och ärlig och har en förmåga att både lyssna väl och att göra mig förstådd i såväl yrkesmässiga som sociala sammanhang.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Ordförande

Ålder vid kongressen
37 år
Bostadsort
Härnösand
Sysselsättning
Lärare
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
37-åring boendes i Härnösand där jag arbetar som lärare på en friskola (driftsform: ideell förening utan vinstintresse – såklart). Undervisar just nu i SO-ämnena på lågstadiet och i Hem- och konsumentkunskap på mellan- och högstadiet, samt jobbar administrativt i ledningsgruppen och är adjungerad personalrepresentant i skolans styrelse.
Partimedlem i fem år, pressekreterare i Skuggriksdagsgruppen sedan ett drygt år tillbaka och styrelseledamot i F! sedan december 2016. ”

Varför kandiderar du?
Min drivkraft och anledningen till att jag valt att engagera mig politiskt är främst att jag vill se ett rättvisare Sverige med minskade klyftor och utrotad diskriminering och rasism. Jag var tidigare medlem i Vänsterpartiet, men när jag upptäckte F! runt 2010 har det varit ett självklart val för mig. Framför allt att den intersektionella analysen lyfts fram så tydligt tilltalade mig. Att få ett förnyat förtroende som ledamot av partistyrelsen och därmed fortsätta kunna delta i att vara med att utveckla partiet och styra det mot riksdagen 2018 skulle vara en minst sagt inspirerande uppgift.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Ett brett allmänpolitiskt intresse och viljan att förändra samhället till mer rättvist och inkluderande är grunden till varför jag vill fortsätta med styrelseuppdraget i F!. Jag har erfarenhet från styrelsearbete inom fackföreningsrörelsen (kassör) samt friskolevärlden. Journalist och lärare är de två yrken jag arbetat med, vilket gör att skolfrågor och kommunikation är det som ligger mig närmast.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Kommunikations- och opinionsarbete samt att arbeta med att vidareutveckla politiken är vad jag i första hand vill göra om jag får välja fritt. Med tanke på att jag varit kassör en tid i en fackföreningsstyrelse är detta något jag också kan tänka mig att ha en roll inom.

Ålder vid kongressen
55 år
Bostadsort
Östersund
Sysselsättning
Kvalificerad handläggare
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag är en arg tant från Jämtland. Jag är arg över förtryck och orättvisor i världen, över faktaresistens och populism, över vapenexport och stängda gränser, över diskriminering och ojämställdhet, men jag är arg med kärlek i hjärtat. Jag använder energin ilskan ger mig till att försöka förändra och förbättra, i det lilla och i det stora, och att aldrig tystna annat än för att ge plats åt dem som annars inte får höras.

Varför kandiderar du?
Jag har suttit i styrelsen de senaste två åren och arbetar främst med vår förenings organisation. Vi är så många engagerade, kunniga och aktiva medlemmar runt om i Sverige och världen och jag vill fortsätta skapa möjligheter för oss alla att få utlopp för all den kraft som bor i oss för att vi ska fortsätta växa, synas, höras och ta plats i riksdag, landsting och kommuner i nästa val.

Jag ser det även som viktigt att styrelsen har representation från hela landet, så jag kandiderar för att Norrlands inland ska vara representerat.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag är verbal, i tal och skrift, jag är en god strateg, fokuserad och målinriktad samtidigt som jag är öppen, lättsam och glad av mig (och ständigt arg).

Jag har:

  • en ekonomie magister inom ledarskap och organisation.
  • arbetat på tre myndigheter som chef, projektledare och pedagog.
  • utbildning inom pedagogik, kvalitetsteknik och genusvetenskap
  • erfarenhet av att arbeta med normkritik, intersektionalitet och förändringsprojekt.
  • suttit i Fi styrelse i två år, i Fi Jämtlands styrelse i två och ett halvt år och i ledningsgrupper inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Försvarsmakten i 15 år.
  • goda kunskaper inom flera av våra politikområden.
  • erfarenhet av arbetslöshet och sjukskrivning.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag är i dag ansvarig för Fi grupper, arbetar med organisation och utbildning, samt är vice kassör. Dessutom har jag ansvarat för styrelsens deltagande i Almedalen de senaste två åren. Jag har gärna kvar alla de uppdragen då de passar min kompetens mycket bra.

Länkar till sociala medier

Länkar till artiklar och intervjuer

Ålder vid kongressen
24 år
Bostadsort
Lund
Sysselsättning
Verksamhetsutvecklare
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag är född i en by utanför Lund var jag också tillbringat största delen av livet men bor numera i stan. Det har varit otroligt intressant och lärorikt att se och uppleva skillnaderna samt utmaningarna mellan och inom landsbygd och stad. Jag flyttade från landsbygden av flera anledningar men framförallt mot bakgrund till att jag vantrivdes i den normativa box som en förväntades tillhöra.

I Lund har jag haft äran att starta upp Lunds första Pride och öppna Skånes första härbärge för EU-medborgare i utsatthet. Tas ett steg för mänskliga rättigheter i Lund följs det av tusentals personer. Just den medmänskliga kärleksfulla kraften är det vackraste jag upplevt. Jag tror på solidariteten ♥

Varför kandiderar du?
För det första är jag väldigt ödmjuk inför de som nominerat mig och som tror att jag skulle göra nytta i styrelsen. Jag tycker att styrelsearbete är roligt, lärorikt , viktigt och jag skulle vilja göra allt jag bara kan för F!. Jag hoppas och tror jag kan bidra med något utifrån de erfarenheter jag har fått av styrelsearbeten under de 6 år jag engagerat mig i miljö-, kultur-, människorätts- och djurrättsföreningars styrelser.

F! ska in i riksdagen, kommungrupper stöttas och fler engageras i vår kärleksfulla kamp. Det är livsviktigt för inte minst flyende men också andra grupper av utsatta medmänniskor. Med kärleken som drivkraft :)

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag skulle säga att styrkan för uppdraget som styrelseledamot skulle vara mina erfarenheter av styrelsearbete inom flera olika organisationer. Jag har erfarenhet av att vara ordförande vilket inneburit ett särskilt ansvar för personal, arbetsmiljö, miljön under styrelsemöten och är en lyssnande roll. Jag tycker struktur är otroligt viktigt för en fungerande styrelse med pronomenrundor, talarlistor och högt i tak med konstruktiva diskussioner. Jag tänker att en styrka även skulle kunna vara att jag genom mitt engagemang har jag goda kontakter och breda nätverk med organisationer som för oss är viktiga att såväl ha kommunikation med och lyssna på.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag är öppen för diskussion med resterande styrelse om jag väljs till ledamot kring i vilken roll jag skulle göra störst nytta för styrelsens arbete och lyssna in vad andra valda kandidater har för preferenser.

Länkar till sociala medier

Länkar till artiklar och intervjuer

Ålder vid kongressen
42 år
Bostadsort
Landskrona
Sysselsättning
Socionom, arbetar som lärare (universitetsadjunkt) på Malmö högskola
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Uppväxten i en konservativ frikyrka tog mig den långa vägen till feminismen. Mitt engagemang i Fi hänger ihop med mina hjärtefrågor och det som alltid drivit mig framåt – att stå upp för jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati. I allt jag har gjort så har allas lika värde och samma möjligheter och rättigheter varit mitt fokus, min drivkraft.

Jag är socionom och arbetar som lärare på Malmö högskola, författare till metodboken Normkreativitet i förskolan. Engagerad i Landskrona, både i jämställdhetsförening, språkvän, Pride och i F! Medverkar i paneldebatter, homeparties och workshops för F! Skåne och sitter i partistyrelsen sedan 2015.

Varför kandiderar du?
För mig är Fi den röst som behövs för att visa på en politik som sätter människor främst. Att tillhöra en stark röst som ifrågasätter det invanda och kunna lyfta blicken till andra perspektiv, det är stort.

Jag tror att mitt engagemang, min drivkraft och energi kan vara till nytta i partiet just nu. Jag kandiderar till partisekreterare för att jag ser att den kompetens som jag besitter när det kommer till ledarskap, organisation och kommunikation samt att samla olika människor till gemensamt mål är något som behövs i partiet just nu. Vi behöver fortsätta bygga en stadig och trygg organisation för att gå in i valrörelsen 2018, starkt och tillsammans.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag är bra på att se och analysera helheten för att snabbt se möjliga vägar att nå målet. Jag är också bra på att entusiasmera andra och få med mig folk i den riktning vi är på väg. När det kommer till ideellt arbete är det extra viktigt att tro på att alla gör efter sin förmåga och arbetar mot samma mål. Jag är trygg i min roll som ledare, van vid att handskas med konflikter och olika viljor samtidigt som jag är lösningsfokuserad och tror gott om människor.
En annan styrka är att jag är trygg, trivs bra med och har förmåga att arbeta i olika typer av roller. Jag kan lika gärna sitta med i en politisk debatt, utveckla det organisatoriska som att arbeta med kommunikation.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag har under 2015-2017 varit aktiv både i gruppen som arbetar med organisationsfrågor samt i F!ka, Feministiskt initiativs kommunikationsavdelning. Inför kommande mandatperiod skulle jag vilja fortsätta inom kommunikationsgruppen, särskilt med tanke på att vi är på väg in i en valrörelse och då är det viktigt med kontinuitet. Jag är en bra organisatör samt har erfarenhet av att delta i de politiska samtalen/debatterna för F! så jag kan även tänka mig att ingå i politikergruppen eller organisationsgruppen om det är där jag bäst behövs.

Ålder vid kongressen
51 år
Bostadsort
Borås
Sysselsättning
Jobbar hemifrån med Fi
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag är en transa som heter Johanna Friberg, men i mina ID-handlingar står det någonting annat, nämligen Patrik Rölander. Jag är 50 år och bor i Borås. Just nu ingår jag Fi´s nationella transgrupp och Fi-GBG kommunikationsutskott. Jag är ensamstående och har diagnoserna asperger och ADHD. Jag är intresserad av kläder och smink, har en bil och en MC. Förr var jag en året-runt-åkare men inte längre. Jag är uppvuxen i lärarvärlden och varit trafiklärare. Jag tycker även väldigt mycket om hundar och har haft en Leonberger.

Varför kandiderar du?
Jag brinner för Fi och det känns som att det är här jag hör hemma.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har ett driv och är relativt kvicktänkt. Jag tycker om att kunna hjälpa andra. Jag är bra på att uttrycka känslor i skrift. Jag är en bra lyssnare.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag vill hjälpa till med att nå ut till allmänheten.

Ålder vid kongressen
32 år
Bostadsort
Malmö
Sysselsättning
Student
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag var frustrerad när jag gick med i F! 2013. Mitt engagemang för allas lika värde behövde få ett utlopp. Plötsligt var jag med i en rörelse som ville förändra världen! Jag drivs av en vilja att göra världen bättre och visa att en annan värld är möjlig. Från början är jag Europavetare, och har bl.a. jobbat inom kundtjänst på ett medicin-tekniskt bolag, men är nu student igen på heltid. Jag inledde min F!-resa med att sitta i F! Skånes styrelse, där jag arbetade med den regionala valrörelsen. Sedan valet har jag suttit i F! Malmös styrelse på ett kommunikationsmandat, och jag har varit engagerad i den grupp som stöttat de rosa politikerna i Malmö.

Varför kandiderar du?
Mitt politiska engagemang kommer från en vilja att förändra det jag inte tycker fungerar. Att det blev just F! handlar om den politiska viljan att utmana traditionella mönster till förmån för något mer inkluderande. Efter drygt tre år på lokal och regional nivå främst i form av styrelse-arbete funderade jag på vad nästa steg skulle bli för min del när två personer som jag respekterar mycket ville nominera mig till partistyrelsen. En bred styrelseerfarenhet, en vilja att ta det jag lärt mig till nästa nivå och ett stort engagemang har fått mig att acceptera nomineringen. Jag tror att jag kan bidra till F!s fortsatta resa framåt och hjälpa till att hantera det som uppstår längs vägen.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har erfarenhet från styrelsearbete i tre olika styrelser, F! Malmö, F! Skåne och min bostadsrättsförening. Den erfarenheten har både gett mig den formella vanan, men också låtit mig utvecklas inom områdena kommunikation, information och organisation. Jag vet vad det innebär för en förening att ha anställda och har erfarenhet av att ha ansvar i en förening med både stor och liten budget. I F! Malmö har jag också supportat politiken i kommunfullmäktige, och har därför en bild av hur en kommunförening fungerar och vad som behövs i form av stöd från nationellt håll. Jag är bra på att jobba praktiskt, är en obotlig optimist, nyfiken och inte rädd för att ta beslut.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag tror att jag skulle kunna passa på flera positioner utifrån min erfarenhet, men har absolut mest erfarenhet från kommunikations-/informationsområdet. Jag har också erfarenhet av intern organisation i form av att skapa interna arbetsprocesser, både från valkampanjarbetet, F! Malmö efter valet och från mitt arbetsliv, och en kunskap om vad en kommunförening behöver i form av stöd och hjälp.

Ålder vid kongressen
33 År
Bostadsort
Norrköping
Sysselsättning
Student
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag arbetar deltid på Byrån mot diskriminering i Östergötland och pluggar till jurist på heltid. Jag har varit aktiv i Fi sedan starten 2005, bl.a. i antirasistiska gruppen och satt i nationella valberedningen mellan 2011-2015. Mellan 2014-2016 var jag anställd som politiskt sakkunnig på Fi:s kansli i Europaparlamentet i Bryssel. Jag har varit ordförande och arbetsgivare i organisationen Interfem tankesmedja och resurscenter för rasifierade kvinnor och transpersoner.

Varför kandiderar du?
Vill bidra till att stärka Fi som en politisk plattform för många olika rörelser där mänskliga rättigheter står i centrum. Vill jobba med att utveckla organisationen och stödja lokalgrupper. Tror på mer politik och mindre administration i styrelsen.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Har erfarenhet av att ha varit både aktivist, politiker och anställd inom Fi, vilket gett mig förståelse för möjligheter och utmaningar på olika nivåer i organisationen. Jobbat med MR i både yrket och på fritiden. Har erfarenhet av att vara arbetsgivare vilket jag tror är en värdefull kompetens i styrelsearbetet. Internationella erfarenheter och kontakter.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Politik och organisation

Ålder vid kongressen
36 år
Bostadsort
Boden
Sysselsättning
Parkchef i Bodens kommun
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Norrbottning med stort intresse för landskapsarkitektur, samhällsplanering och nätverkande. Utbildad landskapsingenjör och miljöpsykolog. Arbetar sedan ett år tillbaka med drömjobbet: parkchef i hemkommunen Boden. I tjänsten ingår arbete med jämställdhetsintegrering på en arbetsplats med få kvinnliga medarbetare. Ordförande i F! Boden och ledamot i F! Norrbottens styrelse. Drivs av att ständigt utvecklas och lära mer.

Varför kandiderar du?
Jag tycker det är viktigt med representation från norr och glesbygd där staden inte alltid är norm.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag tror att mina kompetenser som arbetsgivare på en kommunstyrd och mansdominerad arbetsplats och  i samhällsbyggnad kan bidra till att föra F! framåt i politiken. Jag trivs att jobba med organisatoriska frågor.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Ledamot, politikutveckling inom samhällsbyggnad, organisation och kvalitetsstyrning.

Länkar till sociala medier

Länkar till artiklar och intervjuer

Ålder vid kongressen
32 år
Bostadsort
Hägersten, Stockholm
Sysselsättning
Biträdande Litteratur- och bibliotekschef
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag har sympatiserat med Fi sedan partiet grundades. Mitt aktiva engagemang började på valdagen 2010 då det stod klart att Sverigedemokraterna skulle ta sig in i riksdagen. Sedan dess har jag bl.a. suttit i valberedningen på såväl lokal som nationell nivå. För närvarande är jag ersättare i Kulturutskottet och revisor i Fi Storstockholm.

I mitt yrkesliv är jag biträdande Litteratur- och bibliotekschef på Kulturhuset Stadsteatern. Vid sidan av detta är jag förläggare på egna bokförlaget CLP Works. Jag har en dubbel magisterexamen i litteraturvetenskap och estetik och har tidigare arbetat som produktionschef, drivit en litteraturtidskrift samt frilansat som kulturskribent och redaktör.

Varför kandiderar du?
Jag vill ställa min arbetskapacitet, min organisatoriska förmåga och min erfarenhet som chef/arbetsgivarrepresentant med verksamhets-, arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar till förfogande. I min yrkesroll är jag chef för fyra specialbibliotek med personalansvar för tjugofem medarbetare. Jag sitter även i bolagets ledningsgrupp. Dessa erfarenheter är av betydelse när vi tar plats i riksdagen och styrelsen blir arbetsgivare. Jag arbetar dagligen med att skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna utföra ett gott arbete genom att coacha och motivera andra. Jag vill också bidra med min organisatoriska förmåga och vana av att leda och skapa struktur under förändringsprocesser.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Min erfarenhet av arbetsmiljö- och personalansvar. När vi tar plats i riksdagen blir styrelsen arbetsgivare och med det följer ett arbetsmiljöansvar och behov av systematiskt, förebyggande, arbetsmiljöarbete – något jag är väl förtrogen med. I övrigt är jag administrativt lagd, har en fallenhet för projektledning och bär på stor kunskap om det kulturpolitiska området. Kännetecknande för mig som person är att jag har ett lösningsinriktat förhållningssätt. Jag analyserar situationer och blickar framåt. När vi inte tog oss ända in i riksdagen i valet 2014 var min första tanke: ”då jobbar vi på i fyra år till!”.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
En administrativ, arbetsledande eller organisatorisk roll. Det är där jag själv kan se att mina kunskaper och erfarenheter kan komma Fi och styrelsen till störst nytta, men jag är inte främmande för andra roller om behov finns.

Ålder vid kongressen
50 år
Bostadsort
Romelanda
Sysselsättning
Specialpedagog
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
En person som ständigt förundras över hur mycket det finns kvar att lära. Har rest genom livet med det ambitiösa och något pretentiösa målet att försöka göra världen till en tryggare och skönare plats att leva i. Har haft förmånen att genom elevers ögon lära mig mer om livet än livet självt. Skulle vilja inneha ett barns förmåga till tolerans, tillit,  och nyfikenhet livet ut.

Varför kandiderar du?
Jag kandiderar för att få vara med och sätta antirasistiska feminister i Sveriges riksdag och regering och i kommuner och landsting!

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Oändlig tro på alla människors vilja att göra rätt. Bra på att tänka kreativt tillsammans med andra. Gott om energi och tid. Vågar ställa frågor om sånt jag inte känner till. Tar gärna tag i obekväma arbetsuppgifter. Välorganiserad och strukturerad. Tycker att skratt och jobb hör ihop. Under ständig utveckling till en fullfjädrad feminist.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Kan tänka mig att jobba inom alla områden utom ekonomi. Gärna fortbildning!

Ålder vid kongressen
49 år
Bostadsort
Malmö
Sysselsättning
Personlig assistent och student
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jobbar som personlig assistent sedan 10 år. Dessförinnan har jag jobbat som undersköterska inom äldrevårdsomsorgen under 20 år. De senaste 14 åren har jag jobbat natt.

Påbörjade universitetsstudier för ett antal år tillbaka, från början var det tänkt som ett sidospår i mitt liv, främst för att gymnastisera mina hjärnceller, bestämde mig dock för att ta en examen i statskunskap efter en lyckad B-uppsats i genus. Förhoppningen är att kunna fortsätta denna givande resa.

Lever i en kärleksfull familjekonstellation bestående av mina två barn, min man och massor av älskad släkt. ”Vi kan och vi gör” är ledorden.

Varför kandiderar du?
Blir ständigt påmind om hur klass, kön och strukturell rasism samverkar och förstärker förtryckande maktrelationer som så många av oss tvingas leva i och under. All diskriminering påverkar våra liv och våra kroppar på ett högst konkret plan, som om det inte vore nog, så osynliggör de rådande strukturerna även hur missgynnandet av vissa grupper är förutsättningen och basen för den normerande klicken att bygga sina privilegier på. Klass, rasism, sexism, funkofobin och heteronormen har länge nog genomsyrat vår historia. Jag är innerligt trött på dess konsekvenser och all det våld dessa normer åsamkar oss och våra samhällen. Ser inget annat alternativ till förändring än att ge det jag kan.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Min fasta övertygelse att vi är illa tvungna att få till en strukturell förändring. Jag står inte ut med att se hur de patriarkala, rasistiska, konservativa och auktoritära krafterna vinner mark i den politiska agendan än en gång. För mig handlar det om att organisera oss eller ge upp, sista alternativet finns inte på kartan. Jag vill veta att en gränsöverskridande värld, fri från all slags våld är fullt möjligt och att det är upp till oss att göra verklighet av.
Jag är väl insatt i vår ideologi och har ägnat de sista åren åt vår organisation. Besitter en stor dos tålamod och massor av kärlek.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Politikutveckling. Känner att vår intersektionella utgångspunkt avkräver oss konkret handling. Vår förändringsambition är stor och viktig, men även svår att förverkliga, främst för att många av oss lever priviligierade liv och förlitar oss på vår goda vilja. Det är svårt men nödvändigt att vara norm- och maktkritiska.  Upplever att jag förhoppningsvis kan tillföra, förutom engagemang, en stor dos av egna erfarenheter och kunskap kring hur samhälleliga strukturer såsom klassbakgrund, sexism och rasism samverkar och förstärker den diskriminerande mallen vi har att förhålla oss till. Tänker att teorin mår bra av att finna stöd och reflektera sig i reella erfarenheter.

Ålder vid kongressen
36 år
Bostadsort
Enskededalen, Stockholm
Sysselsättning
Skådespelare, clown, mindfulnesscoach, konflikhanterare
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Feminist, aktivist, vegetarian, natur- och PK-vän. Arbetar mest som skådespelare och clown på teatrar runtom i Sverige och ute på fält med Clowner utan Gränser. Utöver det arbetar jag även till och från med mindfulness och konflikthantering. Jag är en av de ‘besvärliga’ som ibland ställer kompromisslösa krav på mina medmänniskors beteende och ibland orsakar dåligt samvete vid familje-/parmiddagsbordet eller vid det som kunde bara ha varit ett trevligt och gemytligt samtal på krogen…

Varför kandiderar du?
Jag tror på att göra inte bara prata. Jag tror på Fi och på att hela världen kommer bli en bättre plats när vi kommer in i riksdagen och därför vill jag göra vad jag kan för att bidra. I styrelsen kan jag bidra med min normbrytande bakgrund samt livserfarenhet av att leva och arbeta med min ickevita kropp i rum där vithetsnormen råder.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Min breda livserfarenhet samt kunskap inom konflikthantering.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Styrelseledamot, Trygghetsgruppen.

Ålder vid kongressen
24 år
Bostadsort
Lund
Sysselsättning
Student och partiföreträdare för F! Lund
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag är socionom och studerar nu till statsvetare samtidigt som jag jobbar som partiföreträdare för F! Lund. Sedan jag var liten har jag varit intresserad av politik. Jag växte upp med en ensamstående mamma och fick lära mig hur orättvist samhället är mot kvinnor med låg socioekonomisk status. Jag diskuterade ofta med vänner och familj utan att veta att det var feminism jag pratade om. Jag lärde mig om feminism genom att googla, läsa artiklar, debattera på Facebook och gå i demonstrationståg. Efter gymnasiet ville jag göra mer åt orättvisorna i samhället så jag började på Socionomprogrammet. Där insåg jag att något måste göras åt orättvisorna innan de sker, så jag engagerade mig i F!

Varför kandiderar du?
Så länge jag minns har jag brunnit för feminism och antirasism. Mitt personliga engagemang har lett mig till F! där jag fått möjligheten att utveckla min passion för politik ännu mer. Jag vill använda det jag kan och gör för F!:s bästa, det har jag vetat i tre år nu. Det är genom F! jag vill och vet att jag kan hjälpa till att förändra samhället. Det är dags att jag sprider min kunskap och mina erfarenheter så att det kan komma till mer nytta för fler.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag är väl insatt i kommunpolitik och rikspolitik, som socionom, kommunpolitiker, partiföreträdare och politisk sekreterare i socialutskottet. Jag är insatt i internationell politik och läser det i min statsvetenskapsutbildning. Min breda kunskap och mina erfarenheter kan bidra med mycket till styrelsen. Som föreläsare i feministisk argumentation är jag van vid att tala och hjälpa andra att tala och argumentera.  Jag har haft ansvar för F! Lunds politiska organisation, förhandlat med andra partier och gjort en kommunal budget. Jag har arbetat med kommunpolitik och rikspolitik, är bra på att argumentera, debattera, skriva artiklar och på annat sätt förmedla F!:s politik både inåt och utåt.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag vill i styrelsen arbeta med politik, kommunikation eller kommunsamordning. Som insatt i politik på samtliga nivåer har jag mycket att bidra med i F!:s politikutveckling. Jag är bra på att hjälpa andra med att kommunicera vår politik och har hållit i föreläsningar och studiecirklar på området feministisk argumentation. Som talesperson och partiföreträdare har jag kontinuerligt haft kontakt med media. Jag har ansvarat för F! Lund när vi styrt kommunen i minoritetsstyre och suttit i opposition, lagt kommunala budgetar och hjälpt andra kommuner i deras arbete. Med mig som kommunsamordnare kan de andra lokalavdelningarna få hjälp av någon som vet och varit med om det de går igenom.

Länkar till artiklar och intervjuer

Ålder vid kongressen
30 år
Bostadsort
Hjälteby, Tjörn
Sysselsättning
Föräldraledig Distributionselektriker
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag är en glad och lugn person som trivs på landet. I styrelsearbete är jag inlyssnande och inkluderande. Min erfarenhet har jag främst skaffat genom många års engagemang i Ungdomens Nykterhetsförbund och min drivkraft grundar sig respekt och rättvisa.

Varför kandiderar du?
Jag kandiderar för spänningen i uppdraget och möjligheten att få vara med och leda något jag tycker om.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har suttit som kassör den senaste mandatperioden och har god inblick i hur det har fungerat. Många års erfarenhet av ideellt styrelsearbete.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Kassör/vice kassör

Ålder vid kongressen
25 år
Bostadsort
Stockholm
Sysselsättning
Tjänsteman på Ekonomistyrningsverket
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag har varit aktivist i impopulära människorättsfrågor, främst gällande romska utsatta EU-medborgare i Stockholmsområdet. Min aktivism har varit praktisk och politisk – jag har ledsagat (och tolkat för) folk till sjukhus, polis och socialtjänst, och jag har skrivit debattartiklar och lobbat mot politiker på kommunal-, landstings- och riksdagsnivå. Den praktiska aktivismen har gett mig förståelse för vilket helvete det är att vara fattig och icke-medborgare, och den politiska har gett mig insikt i vilka incitament som styr politiker och större samhälleliga institutioner.
Jag har också en kortare tid varit kommunpolitiker för Fi i Stockholm, där jag sitter i kommunens arbetsmarknadsnämnd.

Varför kandiderar du?
När jag var aktivist hade jag aldrig några ”stora mål” – jag ville inte rädda världen, utan bara fixa några enkla problem som jag såg i min närhet, ibland kopplade till aktiv rasism, och ibland kopplat till att icke-vita (och framförallt romer) är bland de minst prioriterade grupperna i svensk politik.

Fi är det parti som ligger mig närmast i ideologi, men det finns fortfarande ett stort behov av konkretisering av vår politik i dessa frågor. Jag vill hjälpa till i det arbetet, och också bidra med att stärka lokala partiorganisationer, eftersom så många viktiga frågor bestäms på lokal nivå.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har gott om kunskaper kring kommunpolitik från min aktivism och mitt politikeruppdrag, och goda kunskaper om statens förvaltning (och särskilt statsbudgeten och skattesystemet) från mitt yrke. Jag har jobbat i flera politiska (ej partipolitiska) aktivistorganisationer, såväl som opolitiska lokalorganisationer. Jag har suttit i styrelsen för flertalet av dem och har bra styrelsevana. Jag har också ett starkt intresse för lokal organisering, vilket jag tror kan vara av nytta till den kommande valkampanjen då vi kommer behöva starta upp på flera mindre orter.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag vill vara ordinarie ledamot, och jobba med politik och/eller organisation.

Ålder vid kongressen
44 år
Bostadsort
Örebro
Sysselsättning
Arbetsförmedlare
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
I dagsläget arbetar jag som etableringshandläggare för nyanlända som behöver hjälp och stöttning för att etablera sig i samhället och på den svenska arbetsmarknaden specifikt. Jag har universitetsutbildning med inriktning på systemvetenskap och många års arbetslivserfarenhet inom ett antal branscher. Jag är född 1973 och uppvuxen i mellanöstern. Min barndom är präglad av ett ojämställt och ojämlikt samhälle. Ett samhälle som systematiskt diskriminerat människorna. Trots detta har jag försökt vara en målmedveten person som ändå haft turen att kunna få tänka fritt och göra mina egna val i livet. Tack vara min familj som jag växte upp i är jag nu en person som har ett brett perspektiv på livet.

Varför kandiderar du?
Det är viktigt med demokrati och åsiktsfrihet för att få ett öppet och rättvist samhälle att leva i. Feministiskt initiativ är ett parti som är nödvändigt i det politiska klimatet i Sverige först och främst och även i hela världen. Det feministiska perspektivet behöver ta en större plats i människors tänkande för att skapa ett dynamiskt samhälle byggd på jämställdhet och jämlikhet.

Jag vill vara en av de röster som ska utveckla partiet organisatoriskt och politiskt. Mitt intresse och engagemang för politiken är så stort att jag vill lägga mycket av min fritid på detta uppdrag. Jag vill genom internt samarbete se Feministiskt initiativ som ett riksdagsparti år 2018 och framåt.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag är en positiv och glad person som är målmedveten och eftertänksam. Min feministiska syn är bred och intersektionell. Jag är analytisk och bygger mina åsikter på fakta. Jag har engagemang att hela tiden skaffa mig kunskaper och erfarenheter för att föra partiet framåt politiskt. Min bakgrund och nuvarande omgivning kan bidra till att öka partiets medlemmar och nya röster. Jag är en av de feministiska rösterna som bor i Örebro kommun där vi kan sprida vår politik med målet att komma in i kommunfullmäktiga valet 2018. Jag tror på att samarbete och aktivism är några av de bästa och demokratiska sätten för att utveckla organisationer. Jag tänker långsiktigt och avsätter tid för uppdraget.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag önskar fortsätta med min nuvarande roll som ledamot i styrelsen. Jag är även med och jobbar i rekryteringsgruppen inom partiet, vilket jag vill fortsätta med för att identifiera och tillföra paritet goda kompetenser på alla politiska områden. Min flexibilitet och positivism gör att jag kan anpassa mig och ta andra uppdrag inom styrelsen om det behövs vid oförutsägbara situationer. Jag kan jobba självständigt men även i grupp.

Länkar till sociala medier

Ålder vid kongressen
60 år
Bostadsort
Göteborg/Bryssel
Sysselsättning
Europaparlamentariker
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Romsk människorättsaktivist och feministisk politiker.

Varför kandiderar du?
Jag tror och hoppas att jag har en del att bidra med. Har varit engagerad och insatt i MR-frågor i ungefär 30 år. Har också lärt mig mycket om politikens villkor under de senaste tre åren. Tror att jag kan bidra med ett europeiskt och internationellt perspektiv på politiken, kunskap om parlamentariskt arbete, sakpolitisk kompetens, en kommunikativ förmåga och egna erfarenheter av att få mina mänskliga rättigheter kränkta (jag har bl.a. varit registrerad av polisen enbart pga. min etnicitet). Dessutom känns det naturligt att sitta i styrelsen när jag redan är en av Feministiskt initiativs ledande företrädare.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har stor vana av styrelsearbete med bred erfarenhet av civilsamhälle och byråkrati i Sverige. Dessutom har tiden i Europaparlamentet gett mig en bred politisk bas och en stark internationell position utifrån vilken jag kan påverka EU:s MR-politik.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Talesperson i EU-frågor, FN-frågor, minoritetsfrågor, ursprungsbefolkningar. Jag är också engagerad i frågor om funktionsvariationer, hbtq, fredsarbete, våld och säkerhet etc.

Länkar till sociala medier

Ålder vid kongressen
47 år
Bostadsort
Västra Frölunda, Göteborg
Sysselsättning
Bostödjare Socialtjänsten
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag hade den mesta av mina grundskoleår i Skäggetorp, Linköping. I tonåren blev jag klar med att jag var lesbisk och jag möttes av äckel från många. Här någonstans vaknade mitt engagemang för rättvisa. Jag hade mina erfarenheter som utgångspunkt från början, men genom möten med andra och genom kunskap om olika maktstrukturer kunde jag höja blicken se att det inte enbart handlade om mig och min egen kamp för rättvisa. Jag flyttade till Göteborg efter min teaterutbildning på Ingesunds folkhögskola -93. Det är inom omsorgen som elevassistent, vårdbiträde och bostödjare som jag har haft mina flesta arbetsår. Jag har lång erfarenhet av fackligt arbete och har facklig utbildning i arbetsrätt.

Varför kandiderar du?
Jag kandiderar igen för jag känner ny energi att ta mig an styrelsearbete och vara en del av organisationen på nationell nivå i en ny valrörelse.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har tidigare varit ledamot i partistyrelsen från 2009-2015. Jag var också under en period partistyrelsens ordförande och sen partiledare (då talesperson). Jag har varit arbetsmarknadspolitisk talesperson i Skuggriksdagsgruppen. Jag är sedan september 2014 gruppledare för Feministiskt initiativ Göteborg.

Mina styrelseerfarenheter utanför Fi:
Facklig representant (Kommunal) i lokal samverkansgrupp (LSG) med enhetschefer inom Funktionshinder Askim/Frölunda/Högsbo. Göteborg
Ledamot i styrelsen för då nystartade Göteborgs rättighetscenter (2011-2012)

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Min långa erfarenhet av styrelsearbete, organisering av valkonferenser, valrörelser, arrangemang för Fi och mina kommunpolitiska och förhandlings erfarenheter fackligt och som gruppledare i Göteborg vill jag arbeta dels med politikutveckling och organisera utåtriktat arbete. Exempelvis valrörelse, samarbeten nationellt och/eller internationellt.

Ålder vid kongressen
42 år
Bostadsort
Oxie, Malmö
Sysselsättning
Utvecklingssekreterare/Utbildare på verksamheten Kompetenscentrum mot våld i Nära relationer
Kandiderar till
Styrelseledamot

Vem är du?

Jag är en feminist med rötterna inom tjej- och kvinnojourrörelsen. En av de viktigaste personerna i mitt liv var min mormor, en kurdisk feministisk kvinna; som när hon dog testamenterade sin själ och sin styrka till mig. Jag är född i en stad som heter Mashad i Iran. Mitt första motstånd mot den iranska regimen var när de tvingade oss tjejer i Iran att bära slöja och vi fick inte visa vårt hår. Då var jag sju år gammal. Jag vägrade bära slöja och till sist kom jag på idén att raka av mitt hår för att slippa bära slöja. Jag tyckte då att min frihet hade mer värde än mitt hår. Vi kvinnor och tjejer kan själv bestämma vad vi vill bära och inte bära, detta är en rätt som inte är förhandlingsbar.

Varför kandiderar du?

F! för mig är inte enbart ett politiskt parti, F! för mig är en trygg plattform där jag kan vara den 7-åriga tjej som kan våga drömma och kunna förverkliga sina drömmar utan att ifrågasättas, utan att tryckas ner.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?

En av mina största styrkor är min tro på vårt budskap som vi driver inom F!. Denna tro är min källa till alla mina drivkrafter och jag tror på våra medlemmar och deras drivkraft. Detta ger mig styrka och motivation för att fortsätta och aldrig ge upp. En av mina andra styrkor är att jag är van att vara ledare och är medveten om mina styrkor men också mina svagheter.

Min referens för detta är min ledarroll inom kvinnojouren Femcenter, en kvinnojour som har medlemmar från olika bakgrund, som jag har lyckat förena och leda mot samma mål. En stor del av mina politiska engagemang går genom mitt aktivistiska arbete.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Jag kan tänka mig att vara styrelseledamot eller ordförande. Jag har varit ordförande för en del organisationer, som t.ex., kvinnojouren, FN-föreningen i Malmö och har 20 år arbetserfarenhet med styrelsearbete. Jag har goda kunskaper och kompetens inom ledarskap. En av de saker som jag vill bidra med är att utveckla vår styrelse och skapa en ny strategi kring att värva nya medlemmar och bevara våra nuvarande medlemmar. Att skapa debatt inom sociala medier är också en av de saker som jag kan bidra med.

Länkar till sociala medier

Länkar till artiklar och intervjuer

Ålder vid kongressen
36 år
Bostadsort
Olofstorp, Göteborg
Sysselsättning
Jurist på en statlig myndighet
Kandiderar till
Partistyrelsen

Vem är du?
Jag har varit politiskt aktiv från och till under större delen av mitt liv. Mitt engagemang har till störst del varit av feministisk karaktär, och jag har alltid engagerats i frågor som rör jämställdhet och jämlikhet. Sedan början av 2014 har jag varit aktiv inom Fi Göteborg. Jag har för närvarande ett förtroendeuppdrag för Fi GBG som lekmannarevisor på Stadsrevisionen i GBG. Jag har under 2015 suttit som ledamot i styrelsen för Fi GBG. Jag har alltid haft ett intresse av samhällspolitiska/rättsliga frågor och som 25 åring började jag att läsa på juristprogrammet i Göteborg. Sen examen har jag arbetat främst med frågor av skatterättslig karaktär.

Varför kandiderar du?
En av de främsta anledningarna för mig är att om vi ska kunna bygga en hållbar värld så är jämlikhet och jämställdhet de enda vettiga och möjliga tillvägagångssättet. Jag är också rent ut sagt oerhört trött på de orättvisor som patriarkatet genererar och som på ett eller annat sätt drabbar hela mänskligheten. Jag är därför engagerad i Fi, då jag ser att Fi har möjligheten, viljan och kraften att kunna förändra den politiska agendan som råder i Sverige (och i förlängningen världen) genom att sätta fokus på frågor som jämlikhet/miljö/mänskliga rättigheter mm. Jag kandiderar därför till styrelsen för att jag vill vara med och bidra med mitt engagemang och med de kunskaper jag besitter.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
I ett styrelsearbete kan jag bidra med dels med mina kunskaper inom olika rättsområden, men också med mitt engagemang och intresse för olika frågor.

Vilken roll i styrelsen vill du ha?
Som ledamot inom styrelsen så skulle jag vilja arbeta med utveckling av vår politik. Ett område som intresserar mig och som jag särskilt vill utveckla inom Fi är vår landsbygdspolitik. Likaså vill jag arbeta för en utveckling och en hållbar utformning av vår skatterättsliga politik. Jag har också ett stort intresse för medlemsfrågor och brinner för frågor om hur vi kan verka för att nå ut till fler medlemmar och vad vi ska göra för att vårda befintliga medlemmars engagemang.