Joar Dahlblom

31 år, Luleå, Underläkare

31 år, Luleå, Underläkare

Joar-Dahlblom

Varför kandiderar du?
Jag tycker feminism är den viktigaste politiska frågan i Sverige idag, vilket är anledningen till att jag aktiverat mig inom Fi. Jag söker till styrelsen för att jag vill att Fi ska vara en så bra, effektiv organisation som möjligt – vilket jag tror att jag kan hjälpa till med. Vidare bör representation av en icke-rasifierad cis-man i styrelsen vara av någon med stort engagemang men utan tendens att ta upp mer än sin plats, vilket jag hoppas kunna bidra med.

Vad är dina styrkor för uppdraget?
Jag har mycket god förmåga att snabbt läsa in mig på de ämnen inom vilka jag inte redan har tillräcklig kunskap. Jag har sett samhället från den privilegierades synvinkel och insett att även för gynnade personer är jämställdhet överlägset; något jag hoppas kunna förmedla till andra som startat i denna position. Jag har – bl.a. via mitt arbete – stor erfarenhet av samarbete, arbetsfördelning och delegering. Jag har erfarenhet av styrelsearbete och är beredd att lägga den tid som krävs på Fi.

Vilken roll vill du ha i styrelsen?
Ledamot, ordinarie justerare om det tillämpas.

Länkar till sociala medier:
På min personliga facebookprofil postar jag de feministiska artiklar jag finner intressanta:
www.facebook.com/joar.dahlblom


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3