Li Hammar

26 år, Stockholm, Genusutvecklare Försvaret

26 år, Stockholm, Genusutvecklare Försvaret

Li-Hammar

Varför kandiderar du?
I engagerade sammanhang är jag en positiv, snabb och kreativ person. Jag är lösningsorienterad och rationell med stor tilltro till samarbete som den bästa arbetsformen. Jag kommer direkt från den verkställande myndighetsnivån och tror att den erfarenheten är viktig för den politiska nivå som Fi befinner sig på. Jag har en enorm tilltro till den politik Fi bedriver och kan inte se någon annan realistisk samhällsform än den vi kan uppnå i takt med att Fi växer.

Vad är dina styrkor för uppdraget?
Jag har under två år inom Försvaret arbetat med att besvara frågan ”hur gör vi jämställdhet och genus intressant för en grupp som är negativt inställd”. Jag kommer med färska idéer om hur genus kan brytas ner och göras förståligt och tror detta kan översättas till hur Fi kan förenkla budskap så att de når fler och därmed kan öka medlemsantalet.

Vilken roll vill du ha i styrelsen?
Organisation, politik eller kassör.


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3