Gladys Gomez Lozano

26 år, Kristianstad, Student och timvikarie (nominerad till talesperson)

26 år, Kristianstad, Student och timvikarie (nominerad till talesperson)

Gladys-Gomez-Lozano

Varför kandiderar du?
Jag har som rasifierad, mamma och kvinna erfarenheter som en inte kan läsa sig till. Dessa erfarenheter ger mig ett perspektiv som är viktigt att ha med i Fi. Jag är övertygad om att ett intersektionellt perspektiv är den enda vägen för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och bekämpa maktstrukturerna. Min kompetens, mina egenskaper och min energi kan hjälpa till att spruta in dynamik inom Fi i en period där vi måste bygga upp partiet och sprida vår politik.

Vad är dina styrkor för uppdraget?
Jag är bra på att organisera, komma på nya idéer och se potential i varje person. Jag försöker utveckla en demokratisk ledarskapsstil med konsensus då det inte utesluter minoriteter. Jag tror på en icke-hierarkisk organisation där det finns utrymme för kritik. Jag är lyhörd för orättvisor och empatisk, vilket också är mycket av min drivkraft inom Fi.

Vilken roll vill du ha i styrelsen?
Har förtroende för valberedningens kompetens.


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3