Victoria Kawesa

39 år, Stockholm, Doktorand i genusvetenskap

39 år, Stockholm, Doktorand i genusvetenskap

Victoria-Kawesa

Valberedningens motivering

Victoria är en nyckelperson för den antirasistiska feministiska rörelsen i Sverige. Valberedningen anser att Victoria är given i rollen som Fi:s politikutvecklare. Hon har ett stort kontaktnät och har en mycket bred kompetens och erfarenhet. Hon har en doktorsexamen i genusvetenskap, har arbetat på EU-nivå med mänskliga rättigheter samt forskat och arbetat som expertkonsult i frågor som rör jämställdhet, migration, rasism, barns rättigheter och skydd, rättssäkerhet m.m.

Varför kandiderar du?
Jag vill vara med och påverka och föra ut Fi:s politik genom mina kunskaper inom antirasistisk feminism, afrofobi, intersektionalitet och mänskliga rättigheter. Jag har lång erfarenhet av styrelsearbete från det civila samhället. Mina politiska uppdrag för Fi i Rådet för Mänskliga rättigheter i Stockholms Stad, som ledamot i Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd samt Sociala Delegationen, kommer vara till nytta i styrelsearbetet.

Vad är dina styrkor för uppdraget?
Mina styrkor är att jag är mångsidig och flexibel. Jag har lätt att anpassa mig till nya sammanhang, är öppen och tydlig. Jag är doktorand i genusvetenskap och har arbetat på EU-nivå med mänskliga rättigheter samt forskat och arbetat som expertkonsult i frågor som rör jämställdhet, migration, rasism, diskriminering, barns rättigheter, integritetsskydd och rättssäkerhet. På nationell nivå har jag författat rapporter för regeringen och olika myndigheter.

Vilken roll vill du ha i styrelsen?
Jag vill arbeta med folkbildning kring vår politik.

Länkar till sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/victoriatillriksdagen
Twitter: @vkawesa, https://twitter.com/vkawesa
Instagram: vkawesa, http://instagram.com/vkawesa
Hemsida: http://victoriakawesa.se

Länkar till artiklar och intervjuer:
”Vi drabbas inpå skinnet av det politiska läget”
https://feministisktperspektiv.se/2014/12/16/vi-drabbas-inpa-skinnet-av-det-politiska-laget/

”Vi vill se politiska åtgärder mot rasism nu”
https://feministisktperspektiv.se/2014/07/12/vi-vill-se-politiska-atgarder-mot-rasism-nu/

Sverige är ett land där vithetsnormen råder
https://feministisktperspektiv.se/2014/11/23/sverige-ar-ett-land-dar-vithetsnormen-rader/

”Det är vår tur nu!”
https://feministisktperspektiv.se/2014/07/04/victoria/

Sätt feministerna på plats
https://feministisktperspektiv.se/2014/08/30/satt-feministerna-pa-plats/

Osynliggör inte rasifierade kvinnors kamp, Kawa
http://dagensseglora.se/2014/08/19/osynliggor-inte-rasifierade-kvinnors-kamp-kawa/

Victoria berättar sin historia: Veckans intervju – Victoria Kawesa
http://mrhofverberg.com/veckans-intervju-victoria-kawesa/


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3