Sujata Maini

48 år, Stockholm (från sommaren 2015 Malmö), Arbetssökande

48 år, Stockholm (från sommaren 2015 Malmö), Arbetssökande

Sujata-Maini

Valberedningens motivering

Sujata har stor erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete där kärnan varit samverkan och stöd till vidare organisering och utveckling genom folkbildning, opinionsbildning och politisk påverkan. Hon har djupgående kompetens inom normkritik och har de senaste åren arbetat som kommunikatör för en framgångsrik statlig kampanj ”Hjärnkoll” med syfte att ändra allmänhetens attityder och beteenden gentemot personer med psykisk ohälsa. Hon är en enastående kommunikatör, projektledare och samordnare som skulle vara en stor tillgång för Feministiskt initiativs styrelse.

Varför kandiderar du?
Fi ska ha en given och stark position inom politiken på alla nivåer vid nästa val. Jag vill bidra till ett styrelsearbete som stödjer och stärker regional- och lokalavdelningarna för att nå fler medlemmar som idag är underpresenterade i Fi. Jag tar med mig lång erfarenhet av att leda framgångsrikt förändringsarbete som utmanar bl a kring antirasism, kvinnors och ungas rättigheter, både i ideell internationell organisation och i mitt yrkesliv som projektledare inom kommunikation.

Vad är dina styrkor för uppdraget?
Sen unga år är jag en kraft för förändring. Min oräddhet, tydlighet, mål- och lösningsfokus inspirerar vänner, kollegor, medlemmar och organisationer att våga mer – alltid med inställningen att förändring är möjlig, kul och något vi gör tillsammans. Som före detta lokalfacklig ordförande har jag lett styrelsen att nå uppsatta mål och stärkt arbetstagares villkor. Som kommunikatör arbetar jag med ett normkritiskt angreppssätt för att öka delaktighet och inflytande samt stärka lokal och regional mobilisering.

Vilken roll vill du ha i styrelsen?
Ordinarie styrelseledamot.


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3