Johanna Ivarsson

40 år, Landskrona, Projektledare inom socialt arbete

40 år, Landskrona, Projektledare inom socialt arbete

Johanna_Ivarsson_Foto_Paul_Strom

Valberedningens motivering

Johanna är en pådrivare av rang som idag är en stark kraft inom Fi Skåne och även initiativtagare till och aktiv i Fi Landskrona. Johanna arbetar som projektledare för ett Arvsfondsprojekt som utbildar, inspirerar och engagerar unga i frågor som rör jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Johannas enorma arbetskapacitet och energi kommer att komma till stor användning i det framtida arbetet att samordna alla nya rosa kommuner och att bygga en stark demokratisk organisation inför framtiden.

Varför kandiderar du?
Jag kandiderar för att jag ser att den kompetens som jag sitter på när det kommer till ledarskap, organisering och att samla människor kring en vision är något som behövs just nu. Vi behöver bygga en stadig grund nu för att mer samlat kunna gå in i valrörelsen 2018.

Vad är dina styrkor för uppdraget?
Att se helheten och att snabbt se möjliga vägar att nå målet. Samt att entusiasmera till att göra jobbet som behöver bli gjort. De här egenskaperna tar jag med in i den organisationsfas som vi är inne i nu efter att medlemsgrupperna ökat. Hitta sätt för att synas samt kampanja fram till 2018. Och att kunna känna att det som till exempel görs i Landskrona är så mycket större när det även görs runt om i landet, vi är så mycket mer ihop.

Vilken roll vill du ha i styrelsen?
Ansvara för- och utveckla medlemsgrupperna.

Länkar till sociala medier:
Twitter (sporadiskt): @johannaivarsson

Länkar till artiklar och intervjuer:
http://www.dagen.se/folk-har-undrat-om-jag-ens-%C3%A4r-kristen-l%C3%A4ngre-1.98096


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3