Victoria Kawesa

38 år, Stockholm, forskare

38 år, Stockholm, forskare

Victoria KawesaNY

Valberedningens motivering

Victoria är en förgrundsgestalt för den antirasistiska feministiska rörelsen i Sverige. Hon har ett stort kontaktnät och har en oerhört bred kompetens och erfarenhet. Victoria är doktorand i genusvetenskap, har arbetat på EU-nivå med mänskliga rättigheter samt forskat och arbetat som expertkonsult i frågor som rör jämställdhet, migration, rasism, barns rättigheter och skydd, rättsäkerhet med mera.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag tror att min långa erfarenhet som aktivist, skribent och debattör inom den feministiska antirasistiska rörelsen, samt min roll som forskare inom genus, rasism och diskriminering på nationell och internationell nivå, är en bra grund att stå på som riksdagskandidat för F!. Min egen bakgrund som flykting från Uganda och som svart kvinna i Sverige är ytterligare ett lager av erfarenheter som gjort mig väl medveten om politiska frågor från marginalen.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Som riksdagskandidat för F! vill jag driva en antirasistisk feministisk politik för alla. Jag vill främst driva frågor som handlar om att förebygga och motverka:

  • Hatbrott
  • Rasism och diskriminering
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Etnisk profilering
  • Socialt utanförskap
  • Afrofobi

I valrörelsen kommer jag…

se till att rasifierade kvinnor och män förstår att F! är det enda politiska alternativet för dem i valet 2014. F! är för alla!

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

ringa min mor och mormor i Uganda och tacka dem för att de banade vägen för mitt feministiska medvetande… och sen till att F!:s feministiska antirasism realiseras i handling varje dag.

Länkar

Victorias egna webbplats: victoriakawesa.se

Antirasistisk feminism: Se samtalet om etnisk profilering i ABF Play!

Rasism och diskriminering: Att färgas av Sverige

Afrofobi: Medförfattare till RAPPORT: Afrofobi – En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige

Twitter: @vkawesa


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3