Marie-Christine Samre

20 år, Södertälje, Student

20 år, Södertälje, Student

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag har ett stort intresse för allt som har med feminism och mänskliga rättigheter att göra, och nu när jag läst genusvetenskap så känner jag att jag har de verktyg jag behöver för att göra en förändring i svensk politik. Jag anser att feminism behöver mer utrymme i den offentliga sfären, och jag är beredd att upplyfta det.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Jag brinner för att genusvetenskap ska vara ett obligatoriskt ämne i svensk undervisning, och att kvinnor representeras rättvist i historieböcker och skolundervisningen i allmänt. Jag tror att skolan är en viktig grund för hur barnen i framtiden kommer att se på världen, och därför ska vi ta tillfället i akt och informera dem om hur ojämlikt uppdelad världen, och Sverige för den delen, är. Jag vill även införa nya möjligheter för kvinnor med utländskt bakgrund.

I valrörelsen kommer jag…

kämpa allt vad jag kan för att Feministiskt initiativ sitter i riksdagen 2014!

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

vara taggad inför feministiskt arbete!