Lars Jalmert

69 år, Täby, Professor emeritus i pedagogik

69 år, Täby, Professor emeritus i pedagogik

Lars Jalmert

Valberedningens motivering

Lars är professorn som ibland tituleras ”mansforskare”. Han har jobbat på både socialstyrelsen och universitet med att undersöka och lösa problem relaterade till män och mäns våld mot kvinnor. Numera sitter han i styrelsen för Feministiskt perspektiv, Kvinna till kvinna och Män för jämställdhet. Lars är pedagogen som kan snacka jämställdhet med både folk och myndigheter.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Därför att jag har forskat och undervisat om genus- och jämställdhetsfrågor sedan mitten av 70-talet. Jag är aktiv i jämställdhetsdebatten och har varit det lika länge. Jag har också erfarenhet av styrelsearbete i olika organisationer, idag i styrelser för Män för jämställdhet, Kvinna till Kvinna och Feministiskt Perspektiv.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Egentligen alla eftersom genuskunskap påverkar alla våra aktiviteter. Viktiga politikområden är för mig social-, familje- och utbildningspolitiken.

I valrörelsen kommer jag…

arbeta för att skapa större medvetenhet om individualiserad föräldraförsäkring och om skolpolitiken.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

försöka sätta mig in i riksdagsarbetet och hur vi i F! kan få största möjliga genomslag för vår politik.

Länkar:

http://feministisktperspektiv.se/2012/03/16/antifeminism-hur-vetenskapliga-ar-antifeministerna/

Här är en länk till en presentation/intervju med mig i Genus

Så kommer några länkar till artiklar och en radiointervju:

http://www.kollega.se/index.cfm?c=11593

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/maktman-jagar-standig-bekraftelse_6184123.svd

http://debatt.svt.se/2012/04/28/upplevelsen-av-forlorad-makt-orsaken-till-unga-mans-vald/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5435818

Ytterligare kommer här länkar till en rapport där jag medverkat och till mitt kapitel/bilaga till Föräldraförsäkringsutredningen:

http://www.rwamrec.org/essay6.pdf

http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/97/66/f3dda80e.pdf


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3