Lars Gårdfeldt

49 år, Göteborg, präst i Svenska kyrkan, föreläsare

49 år, Göteborg, präst i Svenska kyrkan, föreläsare

Lars Gårdfält

Valberedningens motivering

Lars har varit med och drivit igenom en rad lagreformer, exempelvis rätt till samkönat äktenskap, lesbiskas rätt till insemination inom offentlig sjukvård och HBTQ-personers rätt att omfattas av lagskyddet inom hets-mot-folkgrupp-lagen. Lars är präst i Svenska kyrkan och har skrivit avhandlingen Hatar Gud bögar? Lars är en van talare och debattör och har tagit många kamper i både TV-soffan och på barrikaderna.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag har lång erfarenhet av aktivistiskt arbete för mänskliga rättigheter, är en van debattör och orädd talare. Jag ser på världen ur ett dubbelt perspektiv, där jag både är privilegierad som svenskfödd, välutbildad man, men känner förtrycket inifrån såsom funktionshindrad bög. Undervisar sedan många år i genusvetenskap. Lever med F!:s frågor i såväl teori som praktik.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Jämställdhet mellan män och kvinnor. Jämlika villkor oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Ett tillgängligt samhälle för alla – oavsett funktionsnedsättning. Jämlika ekonomiska villkor.

I valrörelsen kommer jag…

jobba hårt för att rasisterna åker ut ur riksdagen och ersätts med feministerna. Detsamma gäller inom kommun och landsting.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

lyssna på dem som kan mer än jag. För att därefter begära ordet och påbörja arbetet mot ett jämställt samhälle.

Länkar:

Min hemsida

Aftonbladet debatt

Kunskapsbanken

Hiv i Sverige


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3