Katerin Mendez

39 år, Malmö, Kurator

39 år, Malmö, Kurator

Katerin Mendez

Valberedningens motivering

Katerin har en helhetssyn på feminismen, är mogen och talar ett språk som folk förstår. Hon är bra på att ta debatter och vill lyfta frågan om kvinnliga företagare och arbeta för barn och ungdomars rättigheter. Med ett stort nätverk som kommer att attrahera många invandrarkvinnor och unga människor kommer hon att tränga igenom mediebruset både i rutan och på torgmöten.

Jag är en bra riksdagskandidat!

När jag bestämde mig för att aktivera mig politiskt så var det just F!:s utmanande agenda som tilltalade mig. För mig har det alltid varit en självklarhet att ifrågasätta den accepterade ordningen med allas dess skevheter! F! vågar vara obekväma och det vågar jag med! Det finns i F!:s vision en proaktivitet, en konstruktivitet och ett helhetsperspektiv som jag tycker är vackert och vill bidra med att sprida och representera!

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Konkret vill jag verka för:

  • Barn och ungas rättigheter och deltagande i samhällsutformningen. Göra Barnkonventionen till lag.
  • Påskynda demokratiarbetet, bl.a genom att införa verktyg för direktdemokrati och på så sätt stimulera det politiska deltagandet bland individer som i dag av olika anledningar exkluderas i samhällsutformningen.
  • Skapa förutsättningar för deltagande för de människor som idag är underrepresenterade i svenskt företagande och samhällsutformning.

I valrörelsen kommer jag…

att visa att vi är ett inkluderande parti! Jag kommer att nå de människor som faktiskt har mycket att vinna på att lägga sin röst på oss.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att nypa mig själv i armen! Hela första dagen kommer att präglas av en kombination av att vara jäkligt nöjd, skitnervös och förväntansfull!

Länkar:

http://www.etc.se/debatt/tack-hjalpen-belinda-olsson

Intervju i Skåne Direkt med Svjetlana Pastuhovic Radio P4 Malmöhus den 20 januari 2014, tid: 38:20-44:42

Mitt examensarbete i socialt arbete och genus, ”Den nya tidens kvinnliga missbruk och beroendeklientens upplevelser av mötet med vården”

Min blogg


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3