Jenny Sandsten

35 år, Bollnäs, Student

35 år, Bollnäs, Student

Jenny Sandsten 

Jag är en bra riksdagskandidat!

Med lång erfarenhet av arbete inom F! och med mitt engagemang som lärare, mina samhällsvetenskapliga studier och som debattör i social och traditionell media, är jag laddad. Jag har varit med och utvecklat och ansvarat för utbildningspolitiken i skuggriksdagsgruppen, både som partiets utbildningspolitiska talesperson, i valberedningen och i styrelsen för F! Storstockholm. Jag tror på, och har kunskap om, en mer demokratisk, jämlik och fredlig värld och vill väldigt gärna föra det vidare till politisk verklighet.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Vård, skola och omsorg måste ges mer resurser och utbildning i normkritik och frågor som rör sex- och samlevnad. Barnkonventionen bör bli lag och skolan förstatligas för att öka likvärdigheten. Våldsfrågor ska tas på allvar genom att kvinnojourer och socialen ges tillräckliga resurser, rättsväsendet genusutbildas, vapentillverkningen upphör och flyktingamnesti införs. Satsningar på förbud av miljöfarlig produktion, på fler konstnärliga verksamheter och på arbetstidsförkortning förbättrar miljön, hälsan och demokratin.

I valrörelsen kommer jag…

fortsätta vara aktiv som utbildningspolitisk talesperson i skuggriksdagsgruppen, skriva debattartiklar, debattera i sociala medier, torgtala, dela foldrar och delta i panelsamtal.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

boka ett möte med utbildningsministern och jobba för att kunna delta i utbildningsutskottets arbete.

Länkar:

http://feministisktperspektiv.se/2013/12/08/var-ar-feminismen-i-bjorklunds-skola/

http://feministisktperspektiv.se/2013/10/18/normkritik-motverkar-sexuella-krankningar/

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1917280-lugn-och-likvardig-skola-okar-ungas-sociala-kompetens

Twitter: @jsandsten


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3