Foujan Rouzbeh

34 år, Stockholm, Producent/koordinator, frilans, konsult

34 år, Stockholm, Producent/koordinator, frilans, konsult

Foujan Rouzbeh

Valberedningens motivering

Foujan var en av initiativtagarna till ”hijabuppropet” som lyfte problemen med hatbrott mot kvinnor som bär slöja, och som fick både allmänheten och justitieministern att vakna till. Hon är expert inom frågor som rör asylrätt och migrationspolitik, sitter i styrelsen för FARR, Flyktinggruppernas riksråd, och hon har jobbat med Amnesty. Foujan kan hålla brandtal och mobilisera engagemanget.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag besitter erfarenheter, kunskaper och kompetenser som är nyttiga för ett progressivt parti. Jag är orädd och beskrivs ofta som outtröttlig. De frågor som F! står för och de mål som vi strävar mot att uppfylla är de viktigaste, och för att nå dit krävs att en står upp för det en tror på – precis som F! har visat sig kunna göra och som jag själv har behövt göra. Jag skulle vara en god kandidat eftersom jag står lika stadigt som F! gör i de frågor som vi kämpar för tillsammans.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Mänskliga rättigheter och flykting-/asylpolitik är mina huvudområden. Öppna gränser är min absolut viktigaste fråga, med den utgångspunkten att alla ska ha rätten och möjligheten att kunna bosätta sig varhelst en vill och behöver. Vid sidan av detta brinner och verkar jag även för frågor såsom rättvis representation, jämställdhet, social rättvisa samt likabehandling, antirasism- och antidiskrimineringsfrågor.

I valrörelsen kommer jag…

att kampanja för lagliga vägar in i Europa / att nå ut både till normen och till de marginaliserade / att kämpa med blod, svett och tårar för att krossa patriarkatet, nationalstaten & fascismen.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att känna in mig i den nya rollen och förundras över att jag till slut har tagit mig in i maktens korridorer. Troligtvis kommer jag även att snabbt lokalisera närmsta kaffemaskin.

Länkar:

Ni är inte Jason

Du är bara änu en politiker som lämnat förorten bakom dig Hanif

Fråga dig själv, Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=Ae8JUatUaCs

twitter.com/foujan
twitter.com/flyktingarna
twitter.com/soppkoksthlm
twitter.com/hijabuppropet
twitter.com/projektallavi