Armina Etminan

31 år, Enskededalen, Stockholms stad, Informatör/Webbredaktör

31 år, Enskededalen, Stockholms stad, Informatör/Webbredaktör

Armina EtminanJag är en bra riksdagskandidat!

Jag arbetar i Stockholms stad och ser hur politiska beslut efterlevs. Det finns ett stort behov av intersektionella, feministiska, antirasistiska maktperspektiv och kunskaper i alla led inom politiken. Dessa kunskaper vill jag ska genomsyra alla problemformuleringar och därav förändra de politiska åtgärderna. Dessa åtgärder ska leda till ett samhälle som förstärker alla medborgares egenmakt att forma sina liv och att påverka och delta i demokratiska processer utifrån samma förutsättningar.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Jag vill synliggöra och bryta könsstrukturer och rasistiska strukturer som leder till att människor får olika tillgång till makt, inflytande och resurser. Mina hjärtefrågor omfattar arbetsmarknaden – det behövs en mer jämställd och jämlik arbetsmarknad där arbete och konsumtion inte längre står i fokus – samt en mer human asyl- och migrationspolitik som inte längre bör vila på ett rasistiskt tänkande i ”vi” och ”dom” utan bör utgå från mänskliga rättigheter.

I valrörelsen kommer jag…

vända mig till människor som borde rösta på F!. F!:s politiska analyser och visioner om ett samhälle som gynnar alla invånare behöver lyftas fram så ofta och mycket som möjligt.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att sätta mig in i arbetet för att på bästa sätt skapa utrymme för F!:s politik.

Länkar:

Jag har inget material som ligger på internet i nuläget. Dock har jag medverkat i:

– Intervju i Interfems ”Agera antirasistiskt – Utbildarguide för unga aktivister”

– Samtal på temat ”Agera antirasistiskt och empowerment!” på Feministiskt forum i Stockholm 2013

– Samtal på temat ”Att arbeta för lika rättigheter i skolan” som anordnades av Diskrimineringsbyrån Uppsala 2013

Twitter: animramina


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3