Annami Löfving

35 år, Lilla Edet, Konsult internationella utvecklingssamarbeten och genus

35 år, Lilla Edet, Konsult internationella utvecklingssamarbeten och genus

Annami Löfving

(till höger i bild)

Jag är en bra riksdagskandidat!

Genom mitt arbete med genus i det internationella utvecklingssamarbetet är jag van att omsätta intersektionell analys i praktisk handling. Att arbeta normkritiskt tillsammans med människor vars kulturella normer och politiska arenor ser väldigt annorlunda ut mot dem jag är uppväxt med har lärt mig mycket om lyhördhet och ödmjukhet inför olika perspektiv samt om möjligheterna att finna vägar för att formulera gemensamma strategier i det politiska förändringsarbetet.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Att grundläggande mänskliga rättigheter skall gälla alla och att utkomst, inte bara juridiska rättigheter tas hänsyn till. Att finna lösningar i synliggöranden av länkar mellan olika maktstrukturer. Att vända trenden där tillväxt och vinstmaximering är mål som underordnar dess konsekvenser på miljö, människor och djur. Allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Stärkandet av ett globalt feministiskt solidaritetsarbete.

I valrörelsen kommer jag…

att skriva debattartiklar om aktuella frågor från ett feministiskt perspektiv med tonvikt på hur dessa frågor traditionellt formuleras; vilka alternativ som finns och hur de skulle kunna formuleras.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

att lyssna in andra partiers perspektiv och prioriteringar; analysera strukturer och grupperingar samt börja bygga nätverk.

Länkar:

Artikel (bokrecension) där jag bla diskuterar vikten av röst, representation och akademikers ansvar för sin historieskrivning i relation till Burmas kvinnorörelse.


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3