Kenneth Hermele

65 år, Göteborg, lärare, forskare, ekonom

65 år, Göteborg, lärare, forskare, ekonom

Kenneth Hermele

Valberedningens motivering

Kenneth är en erfaren ekonom och humanekolog med inriktning på global rättvisa, hållbarhet och inkluderande samhällsutveckling. Med förankring i kunskap och visioner snarare än dogmatiska teorier kommer han att arbeta för att en förståelse för de komplexa sambanden mellan dessa områden genomsyrar politiken. Han har förmågan och kunskapen att vidga den ekonomiska debatten och föra in en ny dimension i riksdagen.

Jag är en bra riksdagskandidat!

Jag ”kan” frågor som rör ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt hur globaliseringen kan styras om mot något positivt. Jag har stor erfarenhet av att förmedla hur ekonomi, mänskliga rättigheter, utvecklingsekonomi och hållbar utveckling hänger ihop.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Allt ovan plus rättvisa och integration – jag avskyr utestängning av människor baserat på etnicitet, utbildning, genus eller ålder.

I valrörelsen kommer jag…

arbeta för att demokrati ska innebära att minoriteter  och marginaliserade grupper i ett samhälle ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra, och att det ska gälla oavsett etnicitet, genus, klass, etc.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

föreslå att BNP som mått på utveckling ersätts med ett mått som även mäter inkludering och ekologisk och social hållbarhet som tecken på utveckling.

Länkar:

Min hemsida på Lunds universitet, inklusive länkar till debattartiklar och vetenskaplig produktion.


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3