Gunilla Zand

47 år, Stockholm, Gymnasielärare

47 år, Stockholm, Gymnasielärare

Gunilla Zand

 

Jag är en bra riksdagskandidat!

För att jag har ett stort engagemang för den politik Fi arbetar för att driva igenom och är envis när det gäller att driva på för genomförandet av viktiga frågor. Jag har ett brett kunnande i samhällsfrågor och politik i egenskap av samhällslärare.

Jag brinner för dessa politiska frågor!

Att fler olika människor ska ha inflytande i samhällsdebatten och politiken. Att jämställdhet och likabehandling kommer högt upp på dagordningen. Flykting- och asylfrågor, barn och ungas rättigheter och deltagande i samhällsutvecklingen. Internationellt arbete för fr. a mödrahälsovård och fattigdomsbekämpning. Hållbar utveckling och arbete mot våld mot kvinnor.

I valrörelsen kommer jag…

försöka nå ut till en bredare allmänhet med Fi’s politik genom att t.ex. skriva debattartiklar och delta aktivt i manifestationer.

Under min första arbetsdag i Sveriges riksdag kommer jag…

hålla ett slagfärdigt tal som visar på vikten av att Fi’s politik får genomslag i svensk politik.

Länkar

www.gunillazand.se

Twitter: @gunzand


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, null given in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/lib/helpers.php on line 89

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/feminist/public_html/site14/wp-content/themes/fi/partials/accordion.php on line 3