Shukra Wall

Ålder vid kongressen
56 år
Bostadsort
Djurhamn, Värmdö
Sysselsättning
Redovisningskonsult
Kandiderar till
Revisor

Vem är du?
Blev medlem i Fi våren 2015. Har alltid varit feminist men har min bakgrund inom SSU och Socialdemokraterna. Lämnade dem när Göran Persson blev ordförande. 56 år och egen företagare. Suttit i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kulturnämnden i Nacka. Älskar att segla och att leva i mitt hus ute i skärgården.

Varför kandiderar du?
Fi är den viktigaste politiska rörelsen just nu. Finns inga andra partier som ser till fler aspekter än klass och miljö. Vi måste helt enkelt komma in i fler parlamentariska organ och visa hur Sverige kan förändras med vår politik. Vi kan inte fortsätta blunda för alla orättvisor, stänga våra gränser och vända ryggen till kvinnors situation. Ser det som vår skyldighet och vårt ansvar att göra precis allt vi kan för att förändra.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag är redovisningsekonom med mångårig erfarenhet av ideella organisationer så jag har en omfattande kompetens för att vara revisor. Som egen företagare disponerar jag också min egen tid och vet att jag kan frigöra tillräckligt med tid för uppdraget. Har också suttit i Fi Storstockholms styrelse i två år vilket gett mig bra inblick i vad uppdraget som revisor i Fi kan innebära.