Sammy Häggdahl

Ålder vid kongressen
24 år
Bostadsort
Uppsala
Sysselsättning
Vårdbiträde
Kandiderar till
Revisor

Vem är du?
Jag kommer ursprungligen från Hälsingland men bor sedan några år tillbaka i Uppsala. Har under de senaste 10 åren varit politiskt aktiv i varierande former. Från början inom olika grenar av arbetarrörelsen men de senaste åren inom F! och asyl- och flyktingfrågor. Har världens bästa jobb på en gruppbostad. När jag inte jobbar håller jag på med aktivism och musik. Gillar gräsrotsengagemang.

Varför kandiderar du?
Jag kandiderar till revisor för att jag tycker det är ett viktigt och roligt uppdrag där jag känner att jag kan bidra med min kompetens.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har många års erfarenhet av att jobba i olika politiska och ideella organisationer. Jag har suttit i många styrelser och arbetat för medlemsstyrda organisationer. De senaste åren har jag tagit olika revisorsuppdrag. Senast i Uppsala Studentkår och nuvarande i Rädda Barnens Ungdomsförbund.