Mikael Bergmasth

Ålder vid kongressen
49 år
Bostadsort
Landskrona
Sysselsättning
Universitetslektor
Kandiderar till
Revisor

Vem är du?
En snart 50-årig trebarns far

Varför kandiderar du?
Jag blev tillfrågad om jag kunde hjälpa till som revisor

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Forskar och undervisar inom företagsekonomi med fokus på redovisning och ekonomistyrning