Kristin Ivarsson

Ålder vid kongressen
34 år
Bostadsort
Göteborg
Sysselsättning
Föreningschef
Kandiderar till
Revisor

Vem är du?
Jag heter Kristin Ivarsson, är 34 år och bor i Göteborg tillsammans med min sambo Maria och vårt barn Jouni. Mitt engagemang kretsar framför allt kring globala rättvisefrågor och asylrätt. Jag har jobbat främst med internationellt bistånd och efter att jag snart avslutar min föräldraledighet går jag tillbaka till mitt jobb som föreningschef för solidaritetsorganisationen Emmaus Björkå, som bl a arbetar för ett fritt Palestina och Västsahara. Jag har varit engagerad i Fi från och till sedan 2010, och mer regelbundet sedan 2014. Sedan dess är jag engagerad i Fi Göteborgs kommunikationsutskott där vi nu fokuserar på att förmedla vad Fi åstadkommer i stadens politiska rum.

Varför kandiderar du?
Ju modigare och radikalare Fi är politiskt desto viktigare tror jag det är att vi har välfungerande strukturer och tydliga rutiner och roller. Revisorsuppdraget är en viktig del i interndemokratin och jag vill gärna bidra till det arbetet. Jag ser revisorsuppdraget som ett bra komplement till mitt övriga engagemang i Fi Göteborg.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har varit föreningsaktiv under lång tid och i många olika organisationer vilket gör att jag är väl insatt i vad det innebär att vara revisor. I mitt jobb är jag ansvarig för en stor föreningsverksamhet både när jag gäller omsättning och personal och jag jobbar nära föreningens styrelse. Jag är van vid att arbeta med att följa upp såväl verksamhet som ekonomi.