Kandidater 2017

Egna presentationer

Egna presentationer

Ålder vid kongressen
34 år
Bostadsort
Göteborg
Sysselsättning
Föreningschef
Kandiderar till
Revisor

Vem är du?
Jag heter Kristin Ivarsson, är 34 år och bor i Göteborg tillsammans med min sambo Maria och vårt barn Jouni. Mitt engagemang kretsar framför allt kring globala rättvisefrågor och asylrätt. Jag har jobbat främst med internationellt bistånd och efter att jag snart avslutar min föräldraledighet går jag tillbaka till mitt jobb som föreningschef för solidaritetsorganisationen Emmaus Björkå, som bl a arbetar för ett fritt Palestina och Västsahara. Jag har varit engagerad i Fi från och till sedan 2010, och mer regelbundet sedan 2014. Sedan dess är jag engagerad i Fi Göteborgs kommunikationsutskott där vi nu fokuserar på att förmedla vad Fi åstadkommer i stadens politiska rum.

Varför kandiderar du?
Ju modigare och radikalare Fi är politiskt desto viktigare tror jag det är att vi har välfungerande strukturer och tydliga rutiner och roller. Revisorsuppdraget är en viktig del i interndemokratin och jag vill gärna bidra till det arbetet. Jag ser revisorsuppdraget som ett bra komplement till mitt övriga engagemang i Fi Göteborg.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har varit föreningsaktiv under lång tid och i många olika organisationer vilket gör att jag är väl insatt i vad det innebär att vara revisor. I mitt jobb är jag ansvarig för en stor föreningsverksamhet både när jag gäller omsättning och personal och jag jobbar nära föreningens styrelse. Jag är van vid att arbeta med att följa upp såväl verksamhet som ekonomi.

Ålder vid kongressen
49 år
Bostadsort
Landskrona
Sysselsättning
Universitetslektor
Kandiderar till
Revisor

Vem är du?
En snart 50-årig trebarns far

Varför kandiderar du?
Jag blev tillfrågad om jag kunde hjälpa till som revisor

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Forskar och undervisar inom företagsekonomi med fokus på redovisning och ekonomistyrning

Ålder vid kongressen
24 år
Bostadsort
Uppsala
Sysselsättning
Vårdbiträde
Kandiderar till
Revisor

Vem är du?
Jag kommer ursprungligen från Hälsingland men bor sedan några år tillbaka i Uppsala. Har under de senaste 10 åren varit politiskt aktiv i varierande former. Från början inom olika grenar av arbetarrörelsen men de senaste åren inom F! och asyl- och flyktingfrågor. Har världens bästa jobb på en gruppbostad. När jag inte jobbar håller jag på med aktivism och musik. Gillar gräsrotsengagemang.

Varför kandiderar du?
Jag kandiderar till revisor för att jag tycker det är ett viktigt och roligt uppdrag där jag känner att jag kan bidra med min kompetens.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har många års erfarenhet av att jobba i olika politiska och ideella organisationer. Jag har suttit i många styrelser och arbetat för medlemsstyrda organisationer. De senaste åren har jag tagit olika revisorsuppdrag. Senast i Uppsala Studentkår och nuvarande i Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Ålder vid kongressen
56 år
Bostadsort
Djurhamn, Värmdö
Sysselsättning
Redovisningskonsult
Kandiderar till
Revisor

Vem är du?
Blev medlem i Fi våren 2015. Har alltid varit feminist men har min bakgrund inom SSU och Socialdemokraterna. Lämnade dem när Göran Persson blev ordförande. 56 år och egen företagare. Suttit i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kulturnämnden i Nacka. Älskar att segla och att leva i mitt hus ute i skärgården.

Varför kandiderar du?
Fi är den viktigaste politiska rörelsen just nu. Finns inga andra partier som ser till fler aspekter än klass och miljö. Vi måste helt enkelt komma in i fler parlamentariska organ och visa hur Sverige kan förändras med vår politik. Vi kan inte fortsätta blunda för alla orättvisor, stänga våra gränser och vända ryggen till kvinnors situation. Ser det som vår skyldighet och vårt ansvar att göra precis allt vi kan för att förändra.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag är redovisningsekonom med mångårig erfarenhet av ideella organisationer så jag har en omfattande kompetens för att vara revisor. Som egen företagare disponerar jag också min egen tid och vet att jag kan frigöra tillräckligt med tid för uppdraget. Har också suttit i Fi Storstockholms styrelse i två år vilket gett mig bra inblick i vad uppdraget som revisor i Fi kan innebära.