Kronobergs läns lista till regionfullmäktige

Kronobergs läns lista till regionfullmäktige fastställdes 2018

Kronobergs läns lista till regionfullmäktige fastställdes 2018

  • Kerstin Staver Liljecrantz, 65 år
  • Anders Jonsson, 58 år