Kronobergs läns lista till regionfullmäktige

Kronobergs läns lista till regionfullmäktige fastställdes 2018

Kronobergs läns lista till regionfullmäktige fastställdes 2018

  1. Kerstin Staver Liljecrantz, 65 år
  2. Anders Jonsson, 58 år