Victoria Kawesa

Ålder vid kongressen
41 år
Bostadsort
Stockholm
Sysselsättning
Genusforskare vid Linköpings universitet och adjunkt i genusvetenskap på Södertörns Högskola
Kandiderar till
Partiledare

Vem är du?
Jag är genusforskare vid Linköpings universitet där jag skriver en avhandling om svart feminism och vithet. Jag är adjunkt i genusvetenskap på Södertörns Högskola. Jag har sedan några år varit antirasistisk talesperson för partiet samt ledamot i Stockholms Stads Råd för mänskliga rättigheter. Jag är även medförfattare till regeringsrapporten Afrofobi – kunskapsöversikt över afrosvenskarnas situation i dagens Sverige (2014).

Varför kandiderar du?

Jag kandiderar för att jag tror på politiken som verktyg. Jag tror på politikens kraft att förändra och skapa en mer rättvis värld. Men politiken i Sverige behöver fler perspektiv och kompetenser. För att kunna bygga en framtid för alla i vårt samhälle måste alla inkluderas i maktens rum. Jag vill som första svarta, kvinnliga, partiledare i Sverige lyfta frågor som får alldeles för litet utrymme i samhället. Frågor om rasism, vithet, feminism, postkolonialism och intersektionalitet. Jag vill vara en del i att skapa visioner för vårt samhälle där alla människor får leva fria från förtryck och diskriminering. Jag tror att det är möjligt.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?

Jag har som flykting från Uganda och svart kvinna i Sverige erfarenheter som väldigt få inom politiken har. Jag tror att det spelar roll. Jag tror att det är skillnad på att ha upplevt förtryck och förföljelse och att försöka förstå dessa fenomen från en privilegierad plats. Jag vet vilken effekt de kan ha på människors liv. Jag tror att det i dagens Sverige finns alltför många människor som inte känner att det finns någon de kan identifiera sig med i politiken och jag tror att jag kommer kunna inspirera andra med liknande erfarenheter att engagera sig i att förändra.

Avsluta meningen ”Min vision…”
Min vision måste vara en intersektionell vision. Min vision måste vara en antirasistisk, feministisk vision. En vision som bygger på kärlek och förståelse. Min vision måste syfta till att befria alla människor från förtryck. Den måste se till både de som blir utsatta för hat och de som bär på det. Jag kommer bygga min vision med andra som tror på en bättre framtid och som leds av hoppet. Jag vet att vi kan skapa ett samhälle där alla människor får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och där alla kan känna sig trygga och sedda. Tillsammans är vi starka och tillsammans kommer vi lyckas.