Katerin Mendez


Ålder vid kongressen

42 år
Bostadsort
Malmö
Sysselsättning
Socionom, politiker
Kandiderar till
Partiledare

Vem är du?
Född på Cuba, mamma till två snart vuxna barn. Tidigt socialt engagerad aktivist övertygad om att handling väger tyngre än ord. Utbildad socionom, i dagsläge arbetar jag som skolkurator och kommunpolitiker i Malmö där jag är uppvuxen.

Varför kandiderar du?
Det är med stor ödmjukhet jag tackade ja till nomineringen och kandidaturen. Idag har jag en bred politisk kompetens som jag fått genom mina politiska uppdrag som jag vill bidra med i den utvecklingsprocess vi befinner oss. Jag beskrivs ofta som en passionerad och entusiastisk politiker av andra. Min entusiasm bottnar i övertygelsen om att Fi gör skillnad, denna insikt vill jag sprida! Jag vill också bidra med att säkra vår ideologiska förankring och förena gräsrotsrörelsernas aktivism in i våra politiska parlament.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har ett brett kontaktnät inom Fi och ett gott samarbete med våra politiker i de  rosa kommunerna. Har politisk erfarenhet från såväl SKL som fullmäktige i Malmö och erfarenhet av att samarbeta med andra partier. Jag är politisk men pratar politik på ett lättbegripligt sätt, vilket jag ser som en styrka. Jag är medievan, debattvan och engagerad. Är fast förankrad i vår politiska plattform och vår ideologi, vilket jag tänker är viktigt när vi ska inta Sveriges högsta beslutande organ – riksdagen 2018 och samtidigt behålla det som gör oss unika!

Avsluta meningen ”Min vision…”
Min vision är att Fi blir en självklar kraft att räkna med. Fram till 2018 ska vi göra  stora avtryck på den politiska kartan och nå ut till alla dem av oss som vi har briljanta politiska alternativ till, men som idag ännu inte vet om det. Min vision är att alla ska veta att vi inte är ett parti som alla andra, att vi menar allvar och framför allt att vi gör skillnad!

Länkar till sociala medier
Hemsida

Länkar till artiklar och intervjuer
Artikelarkiv på ovanstående hemsida