Kandidater 2017

Egna presentationer

Egna presentationer
Ålder vid kongressen

35 år
Bostadsort
Stockholm
Sysselsättning
Projektledare
Kandiderar till
Partiledare

Vem är du?
En hängiven feminist, som tror på att leva den förändring en vill se. En världsmedborgare med rötterna i Stockholm och ursprung i Teheran. En ingenjör och wannabe tekniknörd som fascineras av mötet mellan människa och teknik. En obotlig optimist.

Varför kandiderar du?

För att Feministiskt initiativ är ett parti där jag inte behöver kompromissa med mina värderingar och ideal. För att våra visioner är storslagna och jag vill vara en med och driva igenom dem. Jag vill inte vänta på att det ska ske, jag vill vara delaktig i genomförandet.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?

Jag är en stabil, strukturerad, lösningsfokuserad problemlösare som ser möjligheter i allt. Jag känner ett starkt engagemang och ett stort ansvar för mina åtaganden. Som kommunikatör är jag rak och ärlig och har en förmåga att både lyssna väl och att göra mig förstådd i såväl yrkesmässiga som sociala sammanhang

Avsluta meningen ”Min vision…”

Är att Feministiskt initiativ är en stabil parlamentarisk kraft i Sverige med ett stadigt riksdagsmandat på 10 % och representation i minst 30 % av alla kommunala och regional parlament i landet inom två mandatperioder. Att Feministiskt initiativ är en kraft att räkna med i ett feministiskt parlamentariskt samarbete i såväl Europa som världen. Att feminism som självständig ideologi är väletablerat och en självklarhet.Ålder vid kongressen

68 år
Bostadsort
Simrishamn
Sysselsättning
Egen företagare, föreläsare och utbildare i jämställdhetsfrågor
Kandiderar till
Partiledare

Vem är du?

En människa i mina bästa år, full av erfarenheter och inte rädd för någon! En från början fattig flicka som genom hårt arbete och kvällsstudier erövrade en efterlängtad examen som socialarbetare och som efter tjugo år inom socialtjänsten blev politiker på heltid. Efter nästan 20 år i Riksdagen, varav tio år som partiledare för Vänsterpartiet och tre år som politisk ”vilde”, var jag med och startade Feministiskt initiativ. Står nu på två ben – det professionella (föreläsare/utbildare) och det politiska. Är partiledare för Feministiskt initiativ och kommunpolitiker i Simrishamns kommun.

Varför kandiderar du?

För att jag inte står ut med dumheten! Snyggare uttryckt så här: ”Framtida generationer kommer att förvånas över att vi aldrig förstod att den största politiska frågan handlade om jämlikhet mellan könen. Det medvetandet kommer att innebära nyckeln till revolutionen.” Det är  ett citat från professor Francoise Héritier vid Collège de France. För mig finns det inget viktigare sätt att använda mina politiska erfarenheter på än detta. Mina parlamentariska erfarenheter är en tillgång när vi nu med stormsteg närmar oss riksdagen.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?

Stor politisk erfarenhet från alla nivåer, både folkrörelser och partipolitik. Jag har partiledarerfarenhet, riksdagserfarenhet, kommunalpolitisk erfarenhet, god kännedom om partiet från starten och är en stark opinionsbildare, också utanför partiet.

Avsluta meningen ”Min vision…”

Min vision är att de maktfrågor och konflikter som är knutna till mänskliga rättigheter  (jämställdhet, frihet från alla former av diskriminering) ska ta en lika självklar plats i politiken som klassfrågan och hållbarhetsfrågan och att det dessutom ska stå klart hur alla dessa maktmönster göder och föder varandra i den komplexitet som samhället uppvisar. För mig handlar det om att stärka och utveckla demokratin.

Länkar till sociala medier

Hemsida


Ålder vid kongressen

42 år
Bostadsort
Malmö
Sysselsättning
Socionom, politiker
Kandiderar till
Partiledare

Vem är du?
Född på Cuba, mamma till två snart vuxna barn. Tidigt socialt engagerad aktivist övertygad om att handling väger tyngre än ord. Utbildad socionom, i dagsläge arbetar jag som skolkurator och kommunpolitiker i Malmö där jag är uppvuxen.

Varför kandiderar du?
Det är med stor ödmjukhet jag tackade ja till nomineringen och kandidaturen. Idag har jag en bred politisk kompetens som jag fått genom mina politiska uppdrag som jag vill bidra med i den utvecklingsprocess vi befinner oss. Jag beskrivs ofta som en passionerad och entusiastisk politiker av andra. Min entusiasm bottnar i övertygelsen om att Fi gör skillnad, denna insikt vill jag sprida! Jag vill också bidra med att säkra vår ideologiska förankring och förena gräsrotsrörelsernas aktivism in i våra politiska parlament.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?
Jag har ett brett kontaktnät inom Fi och ett gott samarbete med våra politiker i de  rosa kommunerna. Har politisk erfarenhet från såväl SKL som fullmäktige i Malmö och erfarenhet av att samarbeta med andra partier. Jag är politisk men pratar politik på ett lättbegripligt sätt, vilket jag ser som en styrka. Jag är medievan, debattvan och engagerad. Är fast förankrad i vår politiska plattform och vår ideologi, vilket jag tänker är viktigt när vi ska inta Sveriges högsta beslutande organ – riksdagen 2018 och samtidigt behålla det som gör oss unika!

Avsluta meningen ”Min vision…”
Min vision är att Fi blir en självklar kraft att räkna med. Fram till 2018 ska vi göra  stora avtryck på den politiska kartan och nå ut till alla dem av oss som vi har briljanta politiska alternativ till, men som idag ännu inte vet om det. Min vision är att alla ska veta att vi inte är ett parti som alla andra, att vi menar allvar och framför allt att vi gör skillnad!

Länkar till sociala medier
Hemsida

Länkar till artiklar och intervjuer
Artikelarkiv på ovanstående hemsida

Ålder vid kongressen
42 år
Bostadsort
Oxie, Malmö
Sysselsättning
Utvecklingssekreterare/Utbildare på verksamheten Kompetenscentrum mot våld i Nära relationer
Kandiderar till
Partiledare

Vem är du?

Jag är en feminist med rötterna inom tjej- och kvinnojourrörelsen. En av de viktigaste personerna i mitt liv var min mormor, en kurdisk feministisk kvinna; som när hon dog testamenterade sin själ och sin styrka till mig. Jag är född i en stad som heter Mashad i Iran. Mitt första motstånd mot den iranska regimen var när de tvingade oss tjejer i Iran att bära slöja och vi fick inte visa vårt hår. Då var jag sju år gammal. Jag vägrade bära slöja och till sist kom jag på idén att raka av mitt hår för att slippa bära slöja. Jag tyckte då att min frihet hade mer värde än mitt hår. Vi kvinnor och tjejer kan själv bestämma vad vi vill bära och inte bära, detta är en rätt som inte är förhandlingsbar.

Varför kandiderar du?

Jag vill vara den första partiledaren i Sveriges historia som bryter när jag talar svenska med tanke på min relativt korta tid i Sverige och öppna dörrar till dem personer som identifiera sig med mig. Genom min roll vill jag skapa nya vägar till personer som har på grund av olika skäl inte engagerat sig inom vår politik.
F! för mig är inte enbart ett politiskt parti, F! för mig är en trygg plattform där jag kan vara den 7-åriga tjej som kan våga drömma och kunna förverkliga sina drömmar utan att ifrågasättas, utan att tryckas ner.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?

En av mina största styrkor är min tro på vårt budskap som vi driver inom F!. Denna tro är min källa till alla mina drivkrafter och jag tror på våra medlemmar och deras drivkraft. Detta ger mig styrka och motivation för att fortsätta och aldrig ge upp. En av mina andra styrkor är att jag är van att vara ledare och är medveten om mina styrkor men också mina svagheter.
Min referens för detta är min ledarroll inom kvinnojouren Femcenter, en kvinnojour som har medlemmar från olika bakgrund, som jag har lyckat förena och leda mot samma mål. En stor del av mina politiska engagemang går genom mitt aktivistiska arbete.

Avsluta meningen ”Min vision…”

Min vision är att F!,s budskap blir globalt och att det i varje land finnas en politiskt parti F!. Att F! blir det största partiet i Sverige. Om våra medlemmar väljer mig som partiledare då kan de förvänta sig att en muslimsk feminist, med sina rötter från Mellanöstern, ska leda F! tillsammans med dem. En kvinna från en förort i Malmö som vägrar att kalla sig invandrare, en kvinna som har överlevt krig, har levt i ett av de mest patriarkaliska länder i världen och alla dessa utmaningar som bara gjorde henne starkare. En kvinna som har sina båda fötter i marken och vill skapa nya vägar inom F!. Tillsammans med våra medlemmar kan den 7-åriga tjejen leverera F!,s politik.

Länkar till sociala medier

Länkar till artiklar och intervjuer

Ålder vid kongressen
41 år
Bostadsort
Stockholm
Sysselsättning
Genusforskare vid Linköpings universitet och adjunkt i genusvetenskap på Södertörns Högskola
Kandiderar till
Partiledare

Vem är du?
Jag är genusforskare vid Linköpings universitet där jag skriver en avhandling om svart feminism och vithet. Jag är adjunkt i genusvetenskap på Södertörns Högskola. Jag har sedan några år varit antirasistisk talesperson för partiet samt ledamot i Stockholms Stads Råd för mänskliga rättigheter. Jag är även medförfattare till regeringsrapporten Afrofobi – kunskapsöversikt över afrosvenskarnas situation i dagens Sverige (2014).

Varför kandiderar du?

Jag kandiderar för att jag tror på politiken som verktyg. Jag tror på politikens kraft att förändra och skapa en mer rättvis värld. Men politiken i Sverige behöver fler perspektiv och kompetenser. För att kunna bygga en framtid för alla i vårt samhälle måste alla inkluderas i maktens rum. Jag vill som första svarta, kvinnliga, partiledare i Sverige lyfta frågor som får alldeles för litet utrymme i samhället. Frågor om rasism, vithet, feminism, postkolonialism och intersektionalitet. Jag vill vara en del i att skapa visioner för vårt samhälle där alla människor får leva fria från förtryck och diskriminering. Jag tror att det är möjligt.

Vilka är dina styrkor för uppdraget?

Jag har som flykting från Uganda och svart kvinna i Sverige erfarenheter som väldigt få inom politiken har. Jag tror att det spelar roll. Jag tror att det är skillnad på att ha upplevt förtryck och förföljelse och att försöka förstå dessa fenomen från en privilegierad plats. Jag vet vilken effekt de kan ha på människors liv. Jag tror att det i dagens Sverige finns alltför många människor som inte känner att det finns någon de kan identifiera sig med i politiken och jag tror att jag kommer kunna inspirera andra med liknande erfarenheter att engagera sig i att förändra.

Avsluta meningen ”Min vision…”
Min vision måste vara en intersektionell vision. Min vision måste vara en antirasistisk, feministisk vision. En vision som bygger på kärlek och förståelse. Min vision måste syfta till att befria alla människor från förtryck. Den måste se till både de som blir utsatta för hat och de som bär på det. Jag kommer bygga min vision med andra som tror på en bättre framtid och som leds av hoppet. Jag vet att vi kan skapa ett samhälle där alla människor får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och där alla kan känna sig trygga och sedda. Tillsammans är vi starka och tillsammans kommer vi lyckas.