Gudrun Schyman, 70 år, Simrishamn, Partiledare

"Min vision är att de maktfrågor och konflikter som är knutna till mänskliga rättigheter (jämställdhet, frihet från alla former av diskriminering) ska ta en lika självklar plats i politiken som klassfrågan och hållbarhetsfrågan och att det dessutom ska stå klart hur alla dessa maktmönster göder och föder varandra i den komplexitet som samhället uppvisar. För mig handlar det om att stärka och utveckla demokratin."

"Min vision är att de maktfrågor och konflikter som är knutna till mänskliga rättigheter (jämställdhet, frihet från alla former av diskriminering) ska ta en lika självklar plats i politiken som klassfrågan och hållbarhetsfrågan och att det dessutom ska stå klart hur alla dessa maktmönster göder och föder varandra i den komplexitet som samhället uppvisar. För mig handlar det om att stärka och utveckla demokratin."

Gudrun Schyman, 70 år, Simrishamn, Partiledare

Gudrun Schyman, 70 år, Simrishamn, Partiledare

Valberedningens motivering:
Gudrun är Gudrun med hela svenska folket. Hon är en politisk ikon, lyhörd ledare och Sveriges mest erfarna partiledare. Hon trollbinder sin publik med sitt tal, vidgar demokratin med sin folkbildning och vinner debatter på löpande band. Ingen har som hon drivit de feministiska frågorna, på gator och torg, på homepartys och i tv-rutan. Sveriges riksdag behöver Gudrun!