Yolanda Bohm Ramirez, 31 år, Stockholm, Artist

"Allt hänger ju ihop, både intersektionellt och växelverkansmässigt, och vi är alla del av samma system."

"Allt hänger ju ihop, både intersektionellt och växelverkansmässigt, och vi är alla del av samma system."

Yolanda Bohm Ramirez, 31 år, Stockholm, Artist

Yolanda Bohm Ramirez, 31 år, Stockholm, Artist

Valberedningens motivering:
Yolanda Bohm Ramirez har bland annat sin föreningsbakgrund i RFSL Ungdoms förbundsstyrelse. Som styrelseledamot där har hon varit med och drivit på för att sätta HBTQ-frågor på den politiska agendan och för att vidga samtalet om kön och kroppar. Med sylvass penna och som den glödande retoriska talang hon är har Yolanda även förtrollat människor i sitt arbete som estradpoet och numera även med diktsamlingen Ikon.

Yolanda är grundad i den intersektionella analysen och kommer att föra fram Feministiskt initiativs politik på ett inkluderande och sinnrikt vis. Det finns inget parti som har en så välutvecklad HBTQ-politik som Fi och Yolanda kommer vara namnet som bäst förmedlar den.