Toktam Jahangiry, 44 år, Malmö, Utbildare, Våld i nära relationer

"Min politik är baserad på verkligheten, en verklighet som ingen kan ta från mig. Jag driver en antirasistisk feministisk politik för alla, bokstavligen ALLA!"

"Min politik är baserad på verkligheten, en verklighet som ingen kan ta från mig. Jag driver en antirasistisk feministisk politik för alla, bokstavligen ALLA!"

Toktam Jahangiry, 44 år, Malmö, Utbildare, Våld i nära relationer

Toktam Jahangiry, 44 år, Malmö, Utbildare, Våld i nära relationer

Valberedningens motivering:
Toktams första politiska motståndshandling var som sjuåring. Den Iranska regimen ville tvinga henne att bära slöja för att dölja sitt hår, men Toktam rakade av sig håret och gick till skolan utan slöja. För henne var rätten att själv välja inte förhandlingsbar. Det är med samma mod och aktivism som hon nu arbetar mot hedersvåld och mäns våld mot kvinnor och som partiets sexualpolitiska talesperson. Hon har i 20 år varit aktiv inom kvinnojourrörelsen där hon varit styrelseledamot i ROKS och arbetat aktivt i frågor om migration, sexualitet och hbtq+.

Toktam gör vår politik varje dag när hon engagerar papperslösa och unga nyanlända i partiet eller när hon söker upp kvinnor som inte kan svenska för att hålla homeparty på farsi och dari. Men en slående karisma och smittande engagemang kommer hon förgylla valrörelsen och göra riksdagen närmare för väldigt många människor.