Stina Sewén, 28, Göteborg, Sjuksköterska

"Jag brinner för en säkerhetspolitik som skyddar och skapar trygghet för människor istället för nationer."

"Jag brinner för en säkerhetspolitik som skyddar och skapar trygghet för människor istället för nationer."

Stina Sewén, 28, Göteborg, Sjuksköterska

Stina Sewén, 28, Göteborg, Sjuksköterska

Valberedningens motivering:
Stina är en normmedveten och skarp intersektionell maktanalytiker. Hon har tidigare varit styrelseledamot i F! Göteborg och är nu politisk sekreterare i Skuggriksdagsgruppens finansutskott, där hon varit med att driva och samordna arbetet med att ta fram F!s ekonomiska politik. Som sjuksköterska inom hemsjukvården har hon stor insikt i villkoren i sjukvård och äldreomsorg, såväl strukturellt som i praktiken, och i riksdagen kommer hon att kunna utveckla konkreta och verklighetsnära vårdpolitiska förslag. Hennes engagemang i organisationer som jobbar med rätten till vård samt med sexuella och reproduktiva rättigheter ger henne ytterligare perspektiv som berikar hennes kompetens.