Stefan Mikaelsson, 60 år Harads, Renägare

"Min långa erfarenhet av den svenska parlamentarismens tillämpning på olika nivåer och den samiska kulturens utsatthet i det svenska samhället har gett mig lärdomar som jag nu vill bruka för att påverka till en bärkraftig utveckling för samhället – En annan värld är möjlig!"

"Min långa erfarenhet av den svenska parlamentarismens tillämpning på olika nivåer och den samiska kulturens utsatthet i det svenska samhället har gett mig lärdomar som jag nu vill bruka för att påverka till en bärkraftig utveckling för samhället – En annan värld är möjlig!"

Stefan Mikaelsson, 60 år Harads, Renägare

Stefan Mikaelsson, 60 år Harads, Renägare

Valberedningens motivering:
Stefan har suttit i sametinget i 24 år och varit dess ordförande i 8. Stefan är renägare och hans politiska kraft rör miljön, glesbygden, urfolken samt mänskliga rättigheter och jämlikhet. Han är en modig och erfaren politiker och en medievan, bra debattör. Stefan vill arbeta för att motverka de klimatförändringar som människan skapar och värna om och återställa vår natur. Han vill hitta alternativ till en samhällsutveckling som inte styrs av patriarkatet och tillväxtekonomin och han är en röst mot nationalism, fanatism och kolonialism.