Sofi Holmin Fridell, 34 år, Norrköping, Atmosfärskemist

"Jag brinner för folkbildning och att sprida kunskap och engagemang."

"Jag brinner för folkbildning och att sprida kunskap och engagemang."

Valberedningens motivering:
Sofi har suttit som aktiv ersättare i Norrköpings kommunfullmäktige innevarande mandatperiod. Till yrket är Sofi atmosfärskemist och har ett mångårigt engagemang som aktivist i miljörörelsen. Professionellt har hon rört sig inom statliga myndigheter och även haft internationella uppdrag.

Sofi bidrar med ett stort och brett miljö- och klimatkunnande. Med skarpa och strategiska analyser av omvärlden, byggda på vetenskaplig grund, är hon en viktig resurs i arbetet med att föra fram Fi:s fantastiska miljö- och klimatpolitik.