Sofi Holmin Fridell, 34 år, Norrköping, Atmosfärskemist

"Jag brinner för folkbildning och att sprida kunskap och engagemang."

"Jag brinner för folkbildning och att sprida kunskap och engagemang."

Sofi Holmin Fridell, 34 år, Norrköping, Atmosfärskemist

Sofi Holmin Fridell, 34 år, Norrköping, Atmosfärskemist

Valberedningens motivering:
Sofi har suttit som aktiv ersättare i Norrköpings kommunfullmäktige innevarande mandatperiod. Till yrket är Sofi atmosfärskemist och har ett mångårigt engagemang som aktivist i miljörörelsen. Professionellt har hon rört sig inom statliga myndigheter och även haft internationella uppdrag.

Sofi bidrar med ett stort och brett miljö- och klimatkunnande. Med skarpa och strategiska analyser av omvärlden, byggda på vetenskaplig grund, är hon en viktig resurs i arbetet med att föra fram Fi:s fantastiska miljö- och klimatpolitik.