Per Holfve, 41, Stockholm, Facklig ombudsperson

"En av människans klokaste uppfinningar har varit mänskliga rättigheter och utgångspunkten att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Jag ser det som politikens uppgift att realisera dessa ord i praktiken"

"En av människans klokaste uppfinningar har varit mänskliga rättigheter och utgångspunkten att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Jag ser det som politikens uppgift att realisera dessa ord i praktiken"