Pelle Hällje, 36, Göteborg, Biståndsarbetare

"Ansvaret ska ligga där resurserna och makten finns."

"Ansvaret ska ligga där resurserna och makten finns."

Pelle Hällje, 36, Göteborg, Biståndsarbetare

Pelle Hällje, 36, Göteborg, Biståndsarbetare