Pelle Hällje, 36, Göteborg, Biståndsarbetare

"Ansvaret ska ligga där resurserna och makten finns."

"Ansvaret ska ligga där resurserna och makten finns."