Nora Axelsson Håkansson, 18 år, Täby, Gymnasieelev

"Vi skriver inte bara historia genom att ta in Sveriges yngsta riksdagsledamot någonsin, vi ger också en plats och en parlamentarisk röst till de som det pratas om och inte med."

"Vi skriver inte bara historia genom att ta in Sveriges yngsta riksdagsledamot någonsin, vi ger också en plats och en parlamentarisk röst till de som det pratas om och inte med."

Nora Axelsson Håkansson, 18 år, Täby, Gymnasieelev

Nora Axelsson Håkansson, 18 år, Täby, Gymnasieelev

Valberedningens motivering:
Nora är en stark röst för en skolpolitik som pratar med elever istället för om elever. Med sin färska insyn och deltagande i skolvärlden kommer Nora att vara en viktig tillgång i utformandet av den jämlika och jämställda skolpolitik som vårt land är i skriande behov av. Hon har, med sociala medier som plattform, skapat ett utrymme där hon når ungdomar där ungdomar är. Med sina erfarenheter av flera politiska uppdrag för F!, med hjärtefrågor som hbtqia+ rättigheter och med en stark feministisk och antirasistisk kompass är Nora en klockren F!-politiker med enorm potential! Hennes envisa och oförtröttliga engagemang i de unga ensamkommandes sittstrejk på Medborgarplatsen är ett exempel på detta.