Martin Jordö, 44 år, Göteborg, Egenföretagare

"Vår politik matchar förändringar som inte andra partier klarar ge svar på!"

"Vår politik matchar förändringar som inte andra partier klarar ge svar på!"

Martin Jordö, 44 år, Göteborg, Egenföretagare

Martin Jordö, 44 år, Göteborg, Egenföretagare

Valberedningens motivering:
Martin är partiets ekonomisk politiska talesperson som var ytterst ansvarig för partiets historiska, första statsbudget. Han har på ett uppskattat och effektivt sätt samordnat Skuggriksdagsgruppen som tillsammans byggt upp den budget som partiet går till val på. Han har strategiskt byggt upp ett förtroende för vår ekonomiska politik och sett till att vi satt siffror på den feministiska revolutionen.