Maria Svensson, 51, Kungälv, Specialpedagog

"Skolan måste utvecklas tillsammans med andra verksamheter för att förbereda eleverna på vilka val de kan stå inför senare i livet!"

"Skolan måste utvecklas tillsammans med andra verksamheter för att förbereda eleverna på vilka val de kan stå inför senare i livet!"