Maria Jansson, 50, Stockholm, Universitetslärare

"Alla har rätt till en bra och jämlik skolgång."

"Alla har rätt till en bra och jämlik skolgång."