Maria Borgström, 34, Uppsala, Leg Fysioterapeut

"Offentlig organisering ur ett jämställdhetsperspektiv med skola, vård och rättsväsende är grunden för ett fungerande samhälle."

"Offentlig organisering ur ett jämställdhetsperspektiv med skola, vård och rättsväsende är grunden för ett fungerande samhälle."

Maria Borgström, 34, Uppsala, Leg Fysioterapeut

Maria Borgström, 34, Uppsala, Leg Fysioterapeut