Luis Lineo, 42 år, Stockholm, Verksamhetsutvecklare, mediehuset Fanzingo

"Jag vill vara med och förändra det politiska samtalsklimatet och göra det demokratiska systemet mer inkluderande, representativt och rättvist."

"Jag vill vara med och förändra det politiska samtalsklimatet och göra det demokratiska systemet mer inkluderande, representativt och rättvist."

Luis Lineo, 42 år, Stockholm, Verksamhetsutvecklare, mediehuset Fanzingo

Luis Lineo, 42 år, Stockholm, Verksamhetsutvecklare, mediehuset Fanzingo

Valberedningens motivering:
Luis arbetar för en ny mansroll fri från våld och machokultur. Han har som ordförande för organisationen “Män för jämställdhet” framgångsrikt lyft mäns ansvar inom jämställdhetsarbetet och arbetat för att skapa förändring bland män, pojkar och pappor. Med stor erfarenhet från sexualpolitik och våldsförebyggande arbete kommer han med framgång få igenom de politiska förslag som lyfts under #metoo-uppropen. Han är också ett välkänt namn i Botkyrka där han arbetat för att sätta förorten i centrum och ge en röst åt ungdomar som tänker att deras röster inte räknas.

Med en övertygande karisma och med mäns ansvar i blicken kommer han arbeta för sexuell frihet, social rättvisa i förorten och ett samhälle fritt från våld.