Lotten Sunna, 56 år, Stockholm, Stenhuggare

"Ett nytt pensionssystem gör en värdig ålderdom möjlig."

"Ett nytt pensionssystem gör en värdig ålderdom möjlig."

Lotten Sunna, 56 år, Stockholm, Stenhuggare

Lotten Sunna, 56 år, Stockholm, Stenhuggare

Valberedningens motivering:
Lotten var med och grundade Fi och har i 14 år alltid haft en central roll för att utveckla partiets organisation och politik. Som partiets toppnamn under tre valrörelser har hon en unik erfarenhet som kommer att vägleda och skänka trygghet till övriga riksdagskandidater. Med sin trygga förankring i Fi, sin stora medievana och ledaregenskaper är hon ett vasst vallokomotiv såväl som lämplig gruppledare i riksdagen. Hon har skrivit stora delar av vår familje-, näringslivs-, social-, beroende- och pensionspolitik och har strategiskt byggt upp ett stort förtroende för Fi i pensionsfrågan.

Med lång erfarenhet, politisk skärpa och en karisma som går genom tv-rutan kommer Lotten att få in Fi i den politiska hetluften.

En del av Lottens arbete för att lyfta pensionsfrågan

Lotten är också en av initiativtagarna till #utanskyddsnät