Lisa Ryhänen, 35, Kiruna, Barnskötare

"Barns rättigheter och villkor är en stor hjärtefråga för mig och jag brinner särskilt för att förskola och skola ska genomsyras av normkritik och inkludering."

"Barns rättigheter och villkor är en stor hjärtefråga för mig och jag brinner särskilt för att förskola och skola ska genomsyras av normkritik och inkludering."

Lisa Ryhänen, 35, Kiruna, Barnskötare

Lisa Ryhänen, 35, Kiruna, Barnskötare

Valberedningens motivering:
Lisa har under den nuvarande mandatperioden varit gruppledare och ordinarie ledamot i Kirunas kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden. Lisa bär med sig viktiga erfarenheter av att omsätta Fi:s politik i en gruvkommun som också präglas av glesbygd. Hon är barnskötare till yrket, har varit engagerad i en kvinnojour och har en särskild kunskap om mäns våld mot kvinnor. Barns villkor och normkritisk pedagogik i förskolan är Lisas hjärtefrågor.