Linda Hiltmann, 41 år, Malmö, Politisk rådgivare

"Alla människors lika värde blir med MR inte en åsikt, utan ett åtagande som vi ska nå, med alla samhällsresurser som står till vårt förfogande. Då måste vi prioritera om!"

"Alla människors lika värde blir med MR inte en åsikt, utan ett åtagande som vi ska nå, med alla samhällsresurser som står till vårt förfogande. Då måste vi prioritera om!"

Valberedningens motivering:
Linda har två valrörelser i ryggen, sitter i Malmö kommunfullmäktige och varit ett centralt namn i Fi Malmö med många uppdrag. Sedan 2016 har hon gjort ett ovärderligt arbete som politisk rådgivare åt Soraya Post i Europaparlamentet. Linda är en stabil och erfaren kandidat som kommer skänka ett lugn och trygghet till Skånes valrörelse. Hon är en bred politiker som kan prata inom alla politikområden med spetskompetens inom säkerhetspolitik, arbetsrätt och mäns våld mot kvinnor.

Med parlamentarisk erfarenhet från såväl Malmö som Bryssel är hon van vid att  omsätta våra ideologi i praktiska politiska förslag. Linda är mycket redo för riksdagen!