Karin Ploen, 51, Stockholm, Generalsekreterare för en ideell organisation

"Det är dags att ifrågasätta staden som norm. Det ska gå att leva i hela landet med en fungerande och likvärdig samhällsservice, både i glesbygd och i städernas förorter."

"Det är dags att ifrågasätta staden som norm. Det ska gå att leva i hela landet med en fungerande och likvärdig samhällsservice, både i glesbygd och i städernas förorter."

Karin Ploen, 51, Stockholm, Generalsekreterare för en ideell organisation

Karin Ploen, 51, Stockholm, Generalsekreterare för en ideell organisation

Valberedningens motivering:
Karin jobbar som generalsekreterare inom en fredsutbildande organisation och var med i valrörelsen 2014, då hon kandiderade till riksdag, landsting och kommun. Hon är politisk sekreterare i Skuggriksdagsgruppens civilutskott där hon engagerar sig i bostads- och skolpolitiken men har speciellt utmärkt sig inom kampen för en värdig förlossningsvård med både patienter och personal i fokus. Karin är en förträfflig intersektionell analytiker som jobbat med politikutveckling inom F!, såväl nationellt som inom Storstockholm. Som boende i Tensta har Karin insikt i områdets villkor, behov och förutsättningar och hon är initiativtagare till uppstarten av F! Järva.