Jonna Böhler, 28, Malmö, Lärarstudent

"Jag vägrar acceptera det snäva medborgarskapet och nationsgränser som utgångspunkt och gräns för politiken."

"Jag vägrar acceptera det snäva medborgarskapet och nationsgränser som utgångspunkt och gräns för politiken."